Loon steeds vaker variabel

fallback
Werknemers krijgen steeds vaker een beloning op basis van behaalde resultaten, terwijl de automatische loonsverhoging steeds meer verdwijnt. Dat bleek recent uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2004 van de Human Capital Group. Heineken en de NS hebben bekendgemaakt zich zich te scharen onder het groeiende aandeel bedrijven dat overgaat op een andere manier van beloning. De één betaalt in aandelen, de ander beloont als de klantwaardering stijgt en het ziekteverzuim daalt.

In aandelen

Het nieuwe beloningsbeleid van Heineken houdt in dat medewerkers voortaan ook in aandelen worden betaald. De beleidswijziging kende tijdens de aandeelhoudersvergadering weinig tot geen weerstand. ‘Ik kan evenveel argumenten voor als tegen het belonen in aandelen bedenken’, zei gedelegeerd commissaris Michel de Carvalho, de echtgenoot van Charlene Heineken. ‘Maar het hoort bij deze tijd en je zoekt naar instrumenten waar medewerkers zich goed bij voelen.’

Bonus

De NS en de vakbond hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het spoorbedrijf. De overeenkomst voorziet onder meer in een loonsverhoging van 3 procent met ingang van januari 2006. Ook krijgen de medewerkers dit jaar een eenmalige uitkering van 300 euro. Als de klantenwaardering stijgt, krijgen de personeelsleden in 2007 bovendien een eenmalige bonus van nog eens 300 euro. De NS heeft met de vakbond afspraken gemaakt om het hoge ziekteverzuim bij het vervoersbedrijf tegen te gaan. Als dat verzuim de komende jaren jaarlijks met meer dan 0,5 procent daalt, ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering.

Variabele beloning

Loon naar werken is ‘in’. Niet alleen structurele loonstijgingen, ook jaarlijkse periodieken worden steeds minder een automatisme, bleek uit het landelijke onderzoek naar beloningen. In plaats daarvan doet variabele beloning steeds vaker z’n intrede. In 2003 was 40 procent van de periodieke loonsverhogingen afhankelijk van een beoordeling. In 2004 is dat percentage gestegen tot 55 procent. Werknemers krijgen dus steeds vaker een beloning op basis van behaalde resultaten.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de pensioenregelingen flink aan het veranderen zijn. Waar eerst de eindloonregeling (pensioen op basis van het laatstverdiende loon) het meest voorkwam, blijkt nu de middenloonregeling de nieuwe trend. Dit systeem, waarbij het pensioen wordt berekend op basis van het gemiddeld verdiende salaris, is nu het meest voorkomend in de private sector. Verwacht wordt dat de eindloonregeling over enkele jaren een zeldzaamheid zal worden.

Gerelateerde artikelen