Lessen over herstel na een economische neergang

Een belangrijk verschil tussen de vooruitzichten voor de VS en de meeste andere ontwikkelde economieën, is dat de VS herstellende is van een ingestorte huizenmarkt. Herstel na het instorten van huizenmarkten is doorgaans relatief lauw. Een dubbele dip komt evenmin vaak voor.

Dit meldt Goldman Sachs in het rapport ‘Lessons for a Post-Bust Recovery’.

Zelfs na het passeren van het dieptepunt in de groei, hebben economieën meestal een aanzienlijke reservecapaciteit gedurende een lange periode. Het vaak gehoorde argument dat diepe Amerikaanse recessies meestal worden gevolgd door scherp herstel, houdt er geen rekening mee dat een scherpe opleving niet typerend is voor een herstel na het instorten van de huizenmarkt.

Een dubbele dip komt evenmin vaak voor. De geschiedenis leert dat als economieën eenmaal beginnen te herstellen, het herstel doorgaans ook aanhoudt. De voorspellingen van Goldman Sachs voor een traag, langdurig herstel ogen tamelijk consistent met eerdere ervaringen.

Aandelenmarkten hebben de neiging om een bodem te bereiken rond het dieptepunt in de economische groei, en bleven in de meeste gevallen stijgen, ondanks een mat herstel. In het algemeen is er gedurende enkele jaren na het dieptepunt in de groei neerwaartse druk op de rentevoeten, doordat lange herstelperiodes slechts geleidelijk de reservecapaciteit benutten. Hierdoor zijn de gematigde positieve rendementen op aandelen gepaard met aanhoudend lage rentes typerend voor economieën die herstellen van ingestorte huizenmarkten. Goldman Sachs verwacht dat de verschillen tussen de VS en diverse andere landen gedurende het herstel duidelijker worden naarmate het jaar vordert.

Gerelateerde artikelen