Leiderschap onder druk

Natuurlijk is het makkelijk om met mooi weer en onder perfecte omstandigheden een boot naar een zichtbaar doel te navigeren. Daar hoef je niet echt een superkapitein voor te zijn. Lastiger wordt het als je 's nachts met een flinke storm moet navigeren naar een doel dat wel bekend is, maar door de slechte weersomstandigheden en de duisternis niet meer zichtbaar.

Dan moet je kunnen vertrouwen op je instrumenten, kennis van de wateren en je intuïtie en ook een flinke dosis doorzettingsvermogen en overredingskracht hebben. De analogie naar een onderneming is niet moeilijk. Als leider heb je in moeilijke tijden te maken met een zeer mistige wereld om je heen. Je weet dat ergens op de horizon die stip staat met dat grote gedurfde doel, maar hoe zorg je dat je niet op de rotsen wordt gelokt door een sirene. En geloof me dat er vele verschillende sirenes zijn die de navigatie er niet makkelijker op maken; de bank, de aandeelhouders, de werknemers, het management, de leveranciers en wellicht zelfs personen uit de privé omgeving. Allen hebben zij een belang bij of in de onderneming, welk belang niet altijd in het verlengde van het organisatiebelang hoeft te liggen.

Intuïtie, doorzettingsvermogen en overredingskracht van de leider zijn de eigenschappen die veel van de sirenes onschadelijk kunnen maken en ook kunnen bepalen welke sirenes wellicht zelfs als een vuurtoren kunnen fungeren. De leider van een organisatie, die succesvol door deze storm navigeert, moet een duidelijke visie hebben ten aanzien van de langere termijn strategie van de onderneming, zijn medewerkers inspireren en zorgen dat de angst buiten de deur wordt gehouden. Mensen verwachten een krachtig leiderschap in onzekere tijden. De leider moet in staat zijn om korte termijn acties en belangen te balanceren en op te lijnen richting het grote lange termijn doel.

Stuurman
Als we echter kijken naar het instrumentarium waarop de leider doorgaans moet vertrouwen, dan is daar nog veel aan te verbeteren. Een onderdeel daarvan is direct inzicht in de financiële huishouding van de organisatie. Dat gaat verder dan de debet / credit van een financieel pakket. Veelal is er geen integraal inzicht in de dag tot dag stand van de budgetten. Welke bedragen hebben managers reeds toegewezen aan specifieke afdelingsdoelen en wat is de status en het organisatiebelang van die reservering? Welke harde contractuele verplichtingen zijn reeds aangegaan door de organisatie en wat zijn de consequenties voor de organisatie als deze activiteiten niet worden uitgevoerd?

Niet dat deze informatie ervoor gaat zorgen dat de onderneming opeens meer gaat verkopen, maar het kan wel het verschil betekenen tussen het nemen van een weloverwogen investeringsbeslissing om de omzet te stimuleren versus een schot in het donker. Het kan ook het verschil maken tussen een budgettaire noodstop versus gecontroleerd remmen.

Met het juiste gereedschap kunt u als financieel professional ervoor zorgen dat er een goed dieptelood is uitgeworpen en tijdig kan worden bijgestuurd voordat aan grond wordt gelopen. Het vergt namelijk een top team en goed instrumentarium als u ‘s nachts in een ruwe zee scherp aan de wind moet varen. Uw stakeholders zullen geruster slapen als duidelijk is dat er naast de kapitein een goed stuurman op de brug staat. Een stuurman die tijdig waarschuwt en voorkomt dat het schip op de klippen loopt.

Gerelateerde artikelen