Leaserijders kiezen voor minder bijtelling

Werknemers die in aanmerking komen voor een auto van de zaak geven dit privilege niet snel op maar kiezen wel steeds vaker voor een model met minder bijtelling. Terwijl het totale aantal auto's van de zaak de afgelopen vier jaar nagenoeg gelijk bleef, halveerde (- 40%) het aantal auto's met het hoogste bijtellingstarief van 25%.

Dit blijkt uit een inventarisatie van de gegevens uit salarisadministraties door BDO HR Services.
 
Het aantal auto’s waarbij geen bijtelling hoeft plaats te vinden – auto’s met minimale CO2-uitstoot – begint sinds 2009 langzaam aan te groeien. In het verlaagde tarief van 14% bijtelling steeg het aantal auto’s explosief met 122%. In 2012 zwakte dit weer af naar 41% groei maar dat kan volgens BDO te maken hebben met het feit dat de grens van CO2-uitstoot is verlaagd en er daardoor minder auto’s in deze categorie vallen.

Ondernemers reageren traag op leaseregeling
Ondanks de sterke daling van het aantal auto’s van de zaak die in het standaardtarief (25%) voor bijtelling vallen, noemen de adviseurs van BDO HR Services het verbazingwekkend dat werkgevers niet actiever op de fiscale regeling rond leasen reageren: “Verandering in het wagenpark kan direct kostenbesparing opleveren voor zowel werkgever als werknemer. De eerstgenoemde maakt lagere leasekosten terwijl de werknemer een lagere bijtelling krijgt. Je zou zeggen dat in dit tijdsgewricht ondernemers zo snel mogelijk overstappen naar auto’s in de laagste categorie bijtelling. Duurzaam ondernemen en werken aan een gezond rendement van de onderneming gaan in dit vraagstuk hand in hand. Ondernemers doen er verstandig aan een rationele afweging te maken en andere keuzes te maken waar het mobiliteit betreft”, aldus Jos Zomerdijk, partner bij BDO.

Neerwaartse trend catalogusprijs
Ook de gemiddelde catalogusprijs in het standaard tarief van 25 procent liep in 2011 sterk terug. In 2012 was weer een lichte stijging te bespeuren. De gemiddelde catalogusprijs in het verlaagde tarief (0% en 14% bijtelling) blijft wel dalen. Zomerdijk: “In deze categorieën voldoen steeds minder auto’s aan de criteria. We wijten de teruglopende catalogusprijs dan ook aan het feit dat werknemers  steeds kleinere auto’s kiezen  die nog aan de uitstootcriteria voldoen”.

Bron: BDO HR Services

Gerelateerde artikelen