Langere betalingstermijnen tussen bedrijven in Europa

De nu al aanzienlijke verschillen in betalingstermijnen tussen landen en sectoren in Europa, worden in 2012 nog groter. Dit is een groot risico voor het herstel van Europa en eist een grotere inspanning om de Europese richtlijnen voor 2013 te halen.

Er zijn grote verschillen in de betalingstermijn tussen landen en sectoren zichtbaar. Opvallend is het verschil tussen Duitsland en Frankrijk, de betalingstermijnen in Duitsland zijn in alle sectoren circa de helft van die in Frankrijk.

Johan Geeroms, Program Risk Director bij Euler Hermes World Agency: ‘Vanaf maart 2013 geldt in Europa een maximale betalingstermijn van 60 dagen tussen bedrijven. Deze richtlijn moet late betalingen voorkomen die onrust veroorzaken in het ondernemingsklimaat en liquiditeitsposities verzwakken. Zeker tijdens crises, wanneer de toegang tot bankfinanciering moeilijk is.’

De crisis van 2008 en 2009 veroorzaakte een verslechterde kwaliteit van de betalingen tussen bedrijven, een verhoging van de betalingstermijn, vertragingen in betalingen en overall wanprestaties. Het nieuwe juridische raamwerk voor 2013 is ontworpen om de betalingstermijn binnen de eurozone te verlagen en te harmoniseren.
______________________________________________________________________________
In 5 dagen alle aspecten van werkkapitaal optimalisatie | 35 PE Punten
Wilt u de financiële structuur van uw organisatie verbeteren en daarmee een betere cash- concurrentiepositie bereiken? Volg dan de vijfdaagse Masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Ontvang praktische tips, laat u inspireren door een business case en volg de interactieve management game. Meld u direct aan.
______________________________________________________________________________

Er zijn grote verschillen in de betalingstermijn tussen landen in de eurozone. In Duitsland is de gemiddelde betalingstermijn bijvoorbeeld 24 dagen, terwijl in Italië een termijn van meer dan 100 dagen voorkomt. De economische situatie in Zuid-Europa verergert de verschillen, landen in die regio moeten twee keer zo hard werken om aan de nieuwe standaard van 60 dagen te voldoen.

Er zijn drie situaties zichtbaar in Europa:

– In Duitsland en Polen is de betalingstermijn al lager dan 60 dagen. Duitsland is leidend met een gemiddelde betalingstermijn van 24 dagen in 2010, na een daling van 21% tussen 2000 en 2010.

– Frankrijk en België brachten de gemiddelde betalingstermijn het afgelopen decennium terug tot 60 dagen. Na een daling van 10% sinds 2000, is de betalingstermijn in Frankrijk in 2010 gemiddeld 61 dagen. Dat is mede veroorzaakt door de in 2009 geïntroduceerde Franse LME-wet om de economie te moderniseren.  

– In Spanje, Italië en Portugal zijn de betalingstermijnen veel langer dan de norm, tussen de 80 en 100 dagen. De termijnen zijn bovendien sterk gestegen sinds 2009. Een te snelle contractuele verlaging van de betalingstermijn kan het aantal wanbetalingen per direct doen stijgen en het industriële netwerk van deze landen verder verzwakken.

De voorspellingen gaan ervan uit dat de betalingstermijnen in 2012 de economische ontwikkelingen reflecteren. Landen met de meest gunstige vooruitzichten, zoals Duitsland en Polen, hebben ook de kortste betalingstermijnen. Daar tegenover staan landen die juist het hardst geraakt zijn, zoals Italië, Portugal en Spanje waar de betalingstermijnen stijgen. ‘In Nederland volgen we zo goed mogelijk de economie van Duitsland en van oudsher zijn wij strikter in de betalingstermijnen als de zuidelijke landen’, aldus Geeroms. Terwijl Polen een daling van de betalingstermijn met 2% verwacht in 2012, ziet Spanje een stijging van 2,5% tegemoet. In 2013 wordt overall een hogere groei verwacht dan in 2012, daarmee is ook de verwachting voor de betalingstermijn beter.

Grote verschillen in betalingstermijn tussen sectoren
Naast de verschillen tussen landen, zijn ook grote verschillen tussen sectoren zichtbaar.

– De bouw- en IT-sector hebben de langste betalingstermijnen, respectievelijk 91 en 76 dagen. Bedrijven in de IT-sector hebben te maken met grote, dwingende klanten die hun eigen betalingstermijnen opleggen.

– De chemische industrie heeft een gemiddelde betalingstermijn van 65 dagen. Deze sector heeft een aanzienlijke vooruitgang geboekt na de teruggang in 2008 en 2009.

– De autosector bereikte de kortste betalingstermijn (37 dagen) na gezamenlijke inspanningen van klanten en leveranciers, met name in Noord-Europa. Een georganiseerde discussie hielp de betalingstermijnen harmoniseren.

 
Duitse betalingstermijnen helft van Franse
Betalingstermijnen in Duitsland variëren van 20 dagen voor auto-onderdelen tot 52 dagen in de IT-sector. In Frankrijk is de betalingstermijn in de autosector 41 dagen en in de IT-sector 95 dagen. Hoewel de implementatie van de LME-wet in Frankrijk de betalingstermijn in de industriële sector terugbracht tot ca. 60 dagen, blijven er uitzonderingen bestaan. Met name in conjunctuurgevoelige sectoren. De georganiseerde discussie in de autosector laat echter zien dat samenwerking binnen de sector mogelijk is.

Bron: Euler Hermes

Gerelateerde artikelen