Vertrouwen houden

Zonder dividend is er geen vertrouwen, zelfs nu, zonder cash. Maar wat is het alternatief? Stockdividend.

Een serie blogs over strategisch waardemanagement.

Ergens begin lente 2020 werden aandelen aangeprezen omdat het dividendrendement zoveel hoger was dan de rentevergoedingen op spaartegoeden. Begin coronacrisis daalden de koersen nog wat verder, dus leek het dividendrendement nog hoger: instapmomentje!

Door Leo van de Voort. Hij is bestuursadviseur bij Fuel for Living Strategies, voormalig directeur corporate finance Kempen & Co en en co-auteur van het boek Risicovreugde.

Eind februari 2020 kon de belegger nog proosten op een mooie verwachte dividendoogst: op basis van een winstgevend 2019 stelden de Nederlandse beursfondsen hogere dividenden in het vooruitzicht. Dan moet er uiteindelijk uiteraard wel dividend wórden uitgekeerd. Immers, geen winst (of positieve kasstroom), geen dividend. Dat nu was precies het corona-effect: bedrijven kregen acute liquiditeitsnood. Naast saneringen en noodsteun aanvragen zijn er nog twee pijlers van het hamsteren van cash: de bestaande kredietlijnen opvragen, en het schrappen van het dividend. Dat laatste gebeurde (en gebeurt nog) massaal.

Voor beleggers bij wie de dividenduitkering een vertrouwensindicator is, breken maagpijn veroorzakende tijden aan. Voor hen betekent het schrappen van het dividend een gebrek aan vertrouwen. Voor hen is het eigenlijk niet zo heel belangrijk of bedrijven terecht of niet het dividend overslaan: in een markt als deze is dividend bij uitstek de manier waarop het management laat zien of ze al dan niet vertrouwen hebben in de toekomst.

Waarde-beleggers vinden actueel dividend niet per se het belangrijkste. Het gaat om het totaal rendement: dividend plus koersstijging, waarbij koersstijging de uitdrukking is van verwachte toekomstige kasstromen én de aanwending daarvan. Ze zien liever dat ondernemingen hun geld investeren in strategische heroriëntatie en groei, dan dat ze het uitkeren aan aandeelhouders.

Stockdividend om cash in huis te houden

Interessant alternatief voor het schrappen van het cash dividend is de uitkering van een aantrekkelijk stockdividend, een dividend uitgekeerd in aandelen. Dat is ook een manier om cash in huis te houden. Voor het bedrijf heeft het stockdividend als voordeel dat er geen liquide middelen aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Het dividend wordt omgezet in nieuwe aandelen, waardoor het eigen vermogen van de onderneming toeneemt en het niet-uitgekeerde geld kan worden gebruikt voor de financiering van de activiteiten.

Na de aankondiging van het stockdividend kan de aandeelhouder of de dividendbewijzen inwisselen tegen nieuwe aandelen of hij kan ze op de beurs verkopen. De aandeelhouder, die voor nieuwe aandelen kiest, vergroot hiermee zijn aandelenbezit. Als het bedrijf evenveel dividend per aandeel blijft uitkeren, nemen zijn toekomstige dividendinkomsten toe.

Aanbieden van stockdividend en het omwisselen ervan: beide zouden een uiting kunnen, en moeten, zijn van vertrouwen in het vermogen op de middellange termijn waarde te creëren: groei en koersstijging.

Dividend hoort in de tent te blijven. Zeker nu.

Alle blogs van Leo van de Voort voor u op een rij gezet.

(foto: Joshua Hoehne, Unsplash)

Gerelateerde artikelen