Lakeman dient tuchtklacht in tegen top PwC wegens niet melden fraude

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) heeft bij de Accountantskamer een tuchtklacht ingediend tegen voormalig topbes

Lakeman stelt dat de top van PwC wist dat het omkoping, valsheid in geschrifte en het maskeren van omkoping betrof. Het feit dat géén fraudemelding bij overheidsinstanties werd gedaan wijst volgens hem op een gebrek aan integriteit bij de betrokken PwC-bestuurders.

De kwestie draait om een dochter van het Nederlandse conglomeraat SHV, Econosto Mideast uit Dubai. SHV was tot 2015 een controleklant van PwC. In zijn tuchtklacht stelt Lakeman – onder verwijzing naar onthullingen in NRC Handelsblad – dat Econosto Mideast BV in de boekjaren 2009 tot en met 2014 ‘personen met contante betalingen omkoopt met het doel opdrachten voor de levering van goederen en diensten te ontvangen’. Deze steekpenningen werden als personeelskosten in de administratie opgenomen. Die administratie gaf daardoor een onjuist beeld van de werkelijkheid. Volgens Lakeman was PwC sinds februari 2010 op de hoogte van deze gang van zaken.

Lakeman rekent het de toenmalige PwC-bestuurders aan dat zij ondanks hun vaststelling dat er wellicht sprake was van valsheid in geschrifte en serieuze twijfels over de wettigheid van betalingen niets meldden bij de bevoegde overheidsinstanties. “Alleen al vanwege de lange duur en de aard van de fraude hadden bij de toenmalige PwC-top alle alarmbellen af moeten gaan. Men had die fraude moeten mélden in plaats van erover te zwijgen. Blijkbaar woog het belang van de klant zwaarder dan dat van de integriteit en gaf men er de voorkeur om de zaak naar buiten toe te verzwijgen”, aldus Lakeman.

In zijn tuchtklacht wijst de SOBI-voorzitter ook op de rol van voormalig PwC-accountant Bart Koolstra. Hij werkte 22 jaar bij het bedrijf en maakte in de periode 2010-2013 geen melding bij de bevoegde overheidsinstanties van de fraude bij Econosto Mideast. In 2015 trad Koolstra toe tot de Raad van Toezicht van de AFM. Volgens Lakeman had Koolstra echter moeten beseffen dat zijn nalatigheid in de Econosto-zaak hem voor die functie ongeschikt maakte. Onlangs trad hij uit eigen beweging tijdelijk terug uit de Raad van Toezicht van de AFM.

Lees ook:

 

Gerelateerde artikelen