Lagarde: te haastig optreden ECB kan herstel economie vertragen

Lagarde: te haastig optreden ECB kan herstel economie vertragen
Als de ECB te snel het monetaire beleid verkrapt, zou dat het economische herstel uit de crisis kunnen vertragen.

Daarvoor waarschuwde de baas van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde. Volgens haar zou het verhogen van de rente “geen van de huidige problemen” oplossen, zo zei ze tegen het Duitse Redaktionsnetzwerk Deutschland.

“Als we nu overhaast te werk gaan, kan het herstel van onze economieën aanzienlijk zwakker uitvallen en zouden banen in gevaar komen”, aldus Lagarde. Ze zei daarbij ook dat de centrale bank indien nodig handelend zou optreden, maar dat de stappen geleidelijk moeten worden gezet.

Lagarde zei eerder een renteverhoging dit jaar niet uit te sluiten, terwijl de ECB eerder geen rentestap voorzag voor 2023. De mildere toon van de centrale bank sluit meer aan bij die van andere centrale banken. Daarbij wordt met name naar de inflatie gekeken. Die is aanhoudend hoog. In Europa is de geldontwaarding sinds de invoering van de euro niet zo stevig geweest. Doorgaans worden rentes verhoogd om de inflatie te beteugelen.

Lagarde benadrukte dat Europa niet vergeleken kan worden met de Verenigde Staten. “De Amerikaanse economie is oververhit, terwijl onze economie dat nog lang niet is”, aldus de Française. “Daarom kunnen en moeten we voorzichtig te werk gaan. We willen het herstel niet in de kiem smoren.”

Kenners rekenen er evenwel op dat de ECB volgende maand al stappen zet met het verkrappen van het beleid. Dan worden ook nieuwe economische ramingen bekend, en kan de aankoop van obligaties door de ECB opnieuw worden beoordeeld. “De inflatie kan hoger uitvallen dan we in december voorspelden”, waarschuwde Lagarde. “We zullen dat in maart analyseren en dan zullen we het van daaruit bekijken.”

Lagarde zei verder dat de inflatie op middellange termijn waarschijnlijk alleen boven de doelstelling van 2 procent zal uitkomen als de lonen dat niveau “aanzienlijk en aanhoudend” zouden overschrijden. “Dat zien we op dit moment helemaal niet gebeuren. In de meeste landen van de eurozone, waaronder Duitsland, zijn de looneisen zeer gematigd.”

Gerelateerde artikelen