Laag tarief dividendbelasting bijna ten einde

De mogelijkheid voor BV's om een dividend uit te keren aan de zogenoemde 'aanmerkelijk belanghouder' (natuurlijk persoon-aandeelhouder die 5% of meer van de aandelen of van een specifieke soort aandelen in een BV houden) tegen een tarief van 22% kan nog tot 31 december. Per 1 januari 2008 zal dit tarief weer aangepast worden naar het 'normale' tarief van 25%.

Het tarief van 22% is van toepassing op bruto dividenduitkeringen tot EUR 250.000. Indien u met uw eventuele partner in aanmerking komt voor zogenoemd ‘fiscaal partnerschap’, dan kan zelfs € 500.000 worden uitgekeerd tegen een tarief van 22%.

Uitkeren van dividend in 2007 is interessant indien de aanmerkelijkbelanghouder sowieso voornemens is om op korte termijn – als aanvulling op het privévermogen – dividend uit keren.

Vanwege het tariefsverschil is het interessant om dit naar voren te halen naar 2007.
Verder kan het uitkeren van dividend interessant zijn indien de aanmerkelijkbelanghouder een (forse) rekening-courant schuld aan de BV heeft. De rente op een dergelijke schuld is bij hem immers niet direct aftrekbaar (deze valt in box 3), maar is bij de BV wel belast.

Indien men in 2007 nog dividend wil uitkeren tegen de hiervoor genoemde voorwaarden dan is het van belang dat het aandeelhouderbesluit tot uitkering van dividend vóór 1 januari 2008 wordt genomen en tevens het dividend vóór 1 januari 2008 ter beschikking wordt gesteld aan de aandeelhouder.
####
Overigens, door de vennootschap wordt in eerste instantie 15% dividendbelasting op de dividenduitkering wordt ingehouden. Van de bruto dividenduitkering ontvangt de aandeelhouder derhalve 85% netto in privé. Via de inkomstenbelasting zal over de bruto dividenduitkering echter nog 7% moeten worden bijbetaald.

Vanwege de stand van de heffingsrente (deze bedraagt momenteel ongeveer 5,5%) is het een overweging waard om de fiscus na een dividenduitkering te verzoeken om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting op te leggen voor de ‘aanvullende’ 7% inkomstenbelasting. Op die manier loopt de heffingsrente in elk geval niet onnodig op.

Indien nog in 2007 wordt besloten tot een dividenduitkering, dient het netto dividend (zijnde het brutodividend minus 15% dividendbelasting) eerst in rekening-courant schuldig te blijven en pas na 1 januari 2008 daadwerkelijk te laten uitkeren c.q. te verrekenen met een eventuele rekening-courantpositie.

Uw rekening-courant vordering behoort namelijk tot box 1 en hiermee voorkomt u dus dat het netto dividend per 31 december 2007 en per 1 januari 2008 tot de grondslag voor de vermogensrendementsheffing (box 3) gaat behoren. Per saldo bespaart dit 1,2% heffing over het netto dividend.

Gerelateerde artikelen