Kwartaalcijfers verplicht voor alle bedrijven

fallback
Maandrekening is een jaarrekening in het klein.

De Europese Unie heeft een akkoord te bereikt over de transparantierichtlijnen voor beursgenoteerde bedrijven. Nederlandse bedrijven worden niet verplicht om elk kwartaal hun cijfers te publiceren. oTTo Guth, directeur van Cornerstone, betreurt deze ontwikkeling en is van mening dat niet alleen beursgenoteerde, maar ook niet-beursgenoteerde bedrijven, per kwartaal moeten rapporteren. De administratieve lastendruk weegt niet op tegen de problemen aan het einde van het boekjaar, als de lijken uit de kast komen. Bij niet-beursgenoteerde bedrijven komt de jaarlijkse accountantscontrole vaak te laat.

Maandrekeningen blijven liggen, totdat de jaarrekening moet worden opgemaakt. Door verplichte rapportage van de kwartaalcijfers kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en ondervangen. ‘Door de kwartaalcijfers te verplichten, worden ondernemers gedwongen om de resultaten onder ogen te zien. De verzwaring van de administratieve lastendruk weegt niet op tegen het resultaat op de lange termijn. Men moet elke maandrekening zien als een jaarrekening in het klein, zodat problemen tijdig aan het licht komen’, aldus Guth. De heer Guth is graag bereid om zijn visie toe te lichten.