‘Kwart zzp’ers wil liever in loondienst’

Een kwart van de huidige zzp'ers, zo'n 300.000 in totaal, zou liever in loondienst willen werken.

Ook van de kleinere mkb'ers geeft ruim een op de zes aan een arbeidscontract met vast inkomen te verlangen. De contractwens speelt volgens de Kamer van Koophandel (KvK), die de groeiambities en – belemmering van zzp'ers en kleinere ondernemers onderzocht, vooral bij relatief jonge ondernemingen.

Veel van de ondernemers en zelfstandigen die een aanstelling elders ambiëren, zagen hun omzet de afgelopen jaren dalen. Circa 23 procent van de zzp'ers kampte met een omzetdaling in de voorbije drie jaar. Bij de mkb'ers was dit bijna één op de vijf.

Het aannemen van extra personeel vinden veel mkb'ers een te grote stap, vanwege de financiële risico's die daarmee gepaard gaan. Volgens het onderzoek gaat het om 28 procent van de ondervraagde ondernemers die liever niet meer mensen op de loonlijst zet. Verder geeft een op de vier mkb'ers aan geen geschikt personeel te kunnen vinden en nemen ze om die reden geen nieuw personeel aan.

De meeste van de 1500 ondervraagde zzp'ers en mkb'ers verwachten de komende drie jaar omzetgroei te realiseren. De grootste uitdagingen waar de ondernemers voor staan, zijn volgens het onderzoek het hebben van voldoende klanten, en genoeg financiële buffers. Ook het bepalen van het juiste uurtarief en prijzen en het hebben van ontwikkelcapaciteit voor nieuwe producten en diensten is een punt van aandacht.

Nederland telt volgens de KvK momenteel ruim 440.000 bedrijven in het mkb en 1,2 miljoen zzp'ers.

Gerelateerde artikelen