‘Kwart zzp’ers overweegt te stoppen door Wet DBA’

Een kwart van de zzp'ers, ofwel zelfstandig professionals (zp'ers), overweegt het zelfstandigenbestaan op te geven door toedoen van de Wet DBA. Dit blijkt

Ander inhuurbeleid opdrachtgevers

Het merendeel van de opdrachtgevers (60%) zegt dat zij een ander inhuurbeleid hanteert na de komst van de Wet DBA. Slechts 10% heeft een onveranderd beleid. Bijna een derde (30%) van opdrachtgevers is nog bezig met het bedenken van een passende oplossing. Van de opdrachtgevers die een gewijzigd beleid hebben, hanteert 56 procent geen generiek beleid, zij bepalen dit per zp’er. Opdrachtgevers die wel een generiek beleid hanteren sturen aan op alternatieve constructies (33%), zoals inhuren via een intermediair of payrolling, of bieden de zp’er een (tijdelijk) vast dienstverband aan. Een gedeelte van de opdrachtgevers (11%) heeft zelfs de beslissing genomen geen enkele opdracht met zp’ers te verlengen.

Opties

In het onderzoek is ook aan zp’ers gevraagd naar de opties die zij aangeboden krijgen van opdrachtgevers als zij niet meer rechtstreeks of niet meer op zp-basis zaken met hen willen doen. Meer dan de helft van de zp’ers is door de opdrachtgever gevraagd om via een payroll-/uitzendconstructie te werken. Zo’n 32% van de zp’ers krijgt het verzoek te werken via een bemiddelaar/intermediair. De optie om (tijdelijk) in dienst te komen bij de opdrachtgever wordt ook veel aangeboden: 3%0. Werken vanuit een bv (11%), of meer specifiek een declarabele uren bv (13%), worden ook als opties gezien. Opvallend vaak behoort ook het beëindigen van de opdracht tot de mogelijkheden als niet aan één van de alternatieve constructies voldaan wordt (40%).

Stoppen of naar het buitenland

Door de Wet DBA dreigt de opdrachtenmarkt voor zp’ers op te drogen. Onduidelijkheid omtrent de wet zorgt voor drastische keuzes, zo blijkt onder andere uit de reactie van een inkoper bij een opdrachtgever in de financiële sector: ‘Door onduidelijkheid omtrent de hiërarchische verhoudingen in deze wetgeving durven wij geen zelfstandigen meer in te zetten.’ Dit brengt ook zp’ers aan het twijfelen over hun zelfstandigenbestaan. Waar bij de eerste meting van het onderzoek van HeadFirst en ZP Zaken (eind april), vlak voor het ingaan van de wet, nog 12 procent overwoog te stoppen, is dat percentage bij de tweede meting (eind september) al verdubbeld naar 25 procent. Uit de reacties op dbafeedback.nl valt op te maken dat sommige zp’ers overwegen in het buitenland te gaan werken, zoals een zelfstandige in de ICT en mediabranche: ‘Ik stop waarschijnlijk met werken als zp’er of ik ga werken in Duitsland.’

‘Politiek aan zet’

Het Feedbackrapport Wet DBA is aangeboden aan staatssecretaris Wiebes en enkele Tweede Kamerleden. Mike Korenvaar, Financieel directeur bij HeadFirst: ‘Bij de overhandiging van het rapport aan de politici hebben we, in lijn met de feedback die we van zp’ers en opdrachtgevers kregen, aangestuurd op een meer gedifferentieerde kijk op de zelfstandige, zoals op basis van uurtarief. Hoogopgeleide kenniswerkers met een gemiddeld uurtarief van €80,- à €90,- zijn niet over één kam te scheren met schijnzelfstandigen die men met deze wet wil beschermen, maar de kenniswerkers ondervinden nu wel veel last van de wet. Politici zijn met elkaar in gesprek is om met concrete maatregelen en aanpassingen te komen. Nog deze maand wordt een brief van dhr. Wiebes naar de Tweede Kamer verwacht. Dat is maar goed ook, want de situatie wordt met de dag nijpender.’

Gerelateerde artikelen