Kwart van Nederlandse ondernemers doet zaken over de grens

Een kwart van de Nederlandse ondernemers doet zaken over de grens. Dat gebeurt nog steeds het meest binnen Europa. Voor het eerst in jaren is de animo voor handel met de Verenigde Staten licht af genomen.

Dit blijkt uit onderzoek onder het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.

Kleine verschuivingen
Op dit moment importeert  54%  van de ondervraagde ondernemers die internationaal zaken doen goederen, dat is 5 procent punt  meer dan in 2012. 8% importeert diensten, gelijk aan vorig jaar. Daarnaast exporteert 40% (+3%)  goederen en 34% (-4%) diensten naar het buitenland. Europa is de belangrijkste afzetmarkt 92% (+3%), Duitsland en België zijn hierbinnen veruit de grootste markten. Buiten Europa wordt vooral zaken gedaan met  Azië 19% (+3%, en +13% t.o.v. 2011) en  Afrika 7% (+1%). De Verenigde Staten volgen met 6%.

Afrika derde handelsregio voor Nederland
De zakelijke mogelijkheden van het continent Afrika komen meer onder de aandacht van ondernemers. De verscheidenheid van kansen binnen de 54 landen verschillen echter enorm, per land en sector. De meest opvallende groei is te zien bij landen als Angola en Zuid-Afrika.

Knelpunten
De aanhoudende economische crisis zorgt ervoor dat 40 % van de ondervraagden knelpunten ervaart bij het internationaal zakendoen. Klanten betalen later dan voorheen, budgetten zijn krapper, prijzen staan onder druk en er is grote concurrentie. Ondernemers lopen meer financiële risico’s en zijn daardoor zelf ook voorzichtiger geworden. Maar ook de nog steeds toenemende administratieve lasten wordt als een ernstig knelpunt ervaren.
Ondervraagden zien vooral oplossingen in een betere samenwerking binnen de EU, meer aandacht voor handel in opkomende markten, innovatie en BTW-verlaging. Ook hebben ondernemers behoefte aan financieringsmogelijkheden en een terugkeer van het vertrouwen in de economie.

Bron: Kamer van Koophandel

Gerelateerde artikelen