KvK: SBR is een kans voor financieel intermediairs

Accountants en andere financieel intermediairs kunnen vanaf 2016 jaarrekeningen alleen nog met Standard Business Reporting deponeren bij de KvK en niet meer op papier of per e-mail.
Nog niet iedereen is hier klaar voor, zegt de KvK en tevens een van de sprekers op Financial Systems op donderdag 21 mei aanstaande in het NBC Congrescentrum. “Nog veel accountantskantoren hebben hun software nog niet goed op orde.”
 
Het gaat hard met de invoering van SBR. In 2012 werden slechts enkele duizenden jaarrekeningen via SBR aangeleverd, in 2013 enkele tienduizenden en in 2014 al ruim 100.000. De Kamer van Koophandel, verwacht de komende jaren steeds een verdubbeling, wat zou betekenen dat in kalenderjaar 2017 het bedrijfsleven ‘om’ is.
 
Precies op tijd, zo lijkt het. De wetswijziging is er nog niet doorheen – dat kan zeker tot juli duren – maar naar het zich laat aanzien, kunnen accountants en andere financieel intermediairs vanaf boekjaar 2016 jaarrekeningen alleen nog digitaal – via SBR – deponeren en niet meer op papier.
 
Ook ondernemers die zelf hun jaarrekening deponeren moeten dit vanaf het boekjaar 2016 digitaal doen. Dit kan direct via SBR, maar daarvoor is een zogeheten PKIoverheid service certificaat nodig, en dat kost eenmalig 125 euro en daarna 499 euro voor drie jaar.
 
Om ondernemers die zelf hun jaarrekening deponeren niet op kosten te jagen, biedt de KvK hun daarom ook gratis de online portal ‘Zelf deponeren jaarrekening‘ aan, waarop ondernemers de gegevens van hun jaarrekening zelf handmatig kunnen invoeren. De online service verstuurt de jaarrekening vervolgens digitaal. Voor de duidelijkheid: intermediairs kunnen geen gebruik maken van deze online service, maar moeten een PKIoverheid service certificaat hebben.
 
Wat zijn de voordelen van SBR?
 
De voordelen van SBR zijn velerlei:
 
– SBR biedt efficiëntievoordelen. Als een bedrijfsadministratie volgens SBR is inricht, hoeven verschillende rapportages zoals belastingaangiftes en jaarrekeningen niet handmatig te worden samengesteld en verzonden. Er is minder rapportage- en administratiewerk voor alle betrokken partijen, zowel voor de ondernemer en degene die zijn administratie verzorgt als voor de Kamer van Koophandel en andere ‘uitvragende partijen’ zoals de Belastingdienst en het CBS.
 
– SBR verbetert de kwaliteit van rapportages: niet alleen zijn er minder fouten, er is ook een snellere foutmelding.
 
– SBR biedt zekerheid over de ontvangst en verwerking van aangeleverde rapportages. Nu kan het enkele dagen duren voordat je als ondernemer weet of de jaarrekening die je per post hebt verstuurd daadwerkelijk is ontvangen en verwerkt door de Kamer van Koophandel. Met SBR is aanleveren echt een ‘druk op de knop’, en krijg je direct een ontvangstbevestiging, plus PDF-weergave van de gedeponeerde jaarrekening. In situaties waarin je als ondernemer moet aantonen dat je je jaarrekening hebt gedeponeerd, is je rechtszekerheid dus groter.
___________________________________________________________________________________________________
 
 
Bent u op zoek naar innovatieve financiële software? Kom donderdag 21 mei 2015 naar dé jaarlijkse IT beurs voor financiële professionals:
 
– Ontmoet ruim 30 toonaangevende IT leveranciers en honderden finance professionals op één dag
– Compleet overzicht van de Nederlandse markt voor financiële software
– Doorlopend programma van expertsessies en productpresentaties
– Gratis entree voor de doelgroep. Meld hier direct gratis aan
 
__________________________________________________________________________________________________
 
– Alle SBR rapportages lopen via één betrouwbaar digitaal kanaal van de overheid, Digipoort.
 
– SBR is altijd actueel als het gaat om veranderingen in wet- en regelgeving.
 
– SBR is een toekomstbestendige manier van aanleveren van financiële rapportages, tussen bedrijven en ‘uitvragende partijen’. De Belastingdienst ontvangt maandelijks al tienduizenden berichten via Digipoort. Ook banken gebruiken een beveiligde verbinding voor de aanleveringen via SBR, onder andere om kredietrapportages te versturen. – SBR wordt internationaal gebruikt. SBR maakt gebruik van het XBRL-formaat.
 
Ondernemers en accountants krijgen dankzij SBR meer mogelijkheden om hun eigen jaarrekeningen en die van andere bedrijven door te spitten, en (concurrentie)analyses te maken.
 
Kans of bedreiging?
 
Voor administratiekantoren, accountants en andere intermediairs biedt SBR verder als grote voordeel dat het opstellen en aanleveren van de jaarrekeningen eenvoudiger wordt, al was het maar omdat er minder overtikwerk en geknip en geplak vanuit Excel nodig is. Aan de ene kant leidt dit misschien tot minder declareerbare uren. Maar er ontstaat ook juist ruimte om hoogwaardiger diensten aan ondernemers aan te bieden. Ik zie SBR dan ook eerder als een kans dan als een bedreiging voor accountants en andere intermediairs.
 
Waarom dan nog niet alle accountants over zijn op SBR? Vaak is hun software er nog niet klaar voor. Soms moeten ze helemaal overstappen op een pakket van een andere leverancier. Maar in de meeste gevallen is dat niet nodig, en kunnen ze met een update of een extra module volstaan.
 
Welke informatie kan via SBR worden aangeleverd? 
 
 
Wilt u meer weten over de verplichte SBR deponering van jaarrekeningen per 2016? Bezoek de Finance Expo. 
 
Gerelateerde artikelen