KvK misbruikt databankenrecht

KvK voor de rechter om poging openbare big data te monopoliseren.

De Kamer van Koophandel (KvK) probeert het gebruik van de informatie in het handelsregister onterecht te beperken. Daarvoor misbruikt de instelling het databankenrecht, beweren andere informatieleveranciers, die diensten leveren op basis van onder andere de informatie in het handelsregister. De bedrijven hebben zich verenigd in de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) en slepen de KvK voor de rechter.

Alle ondernemingen in Nederland moeten zich verplicht inschrijven bij de KvK en leveren dan informatie aan over bijvoorbeeld de naam van het bedrijf, contactgegevens, maar ook de namen van de personen die tekenbevoegd zijn namens het bedrijf. Bedrijven deponeren ook hun jaarrekeningen bij de KVK. Die informatie wordt opgenomen in het handelsregister en dat is openbare informatie. Volgens de branchevereniging probeert de KvK de informatie in het handelsregister met nieuwe voorwaarden, waaronder een doorgifteverbod, te monopoliseren.

Die voorwaarden mogen echter helemaal niet, omdat de KvK ze op verkeerde regels heeft gebaseerd, zegt voorzitter Rob Veneboer van de VVZBI. Overheidsinstanties zoals de KvK mogen het databankenrecht niet inzetten om de toegang te beperken, stelt de branchevereniging. Bovendien zijn de nieuwe regels in tegenspraak met Europese richtlijnen voor openbare gegevens. Zo wil de KVK elk mogelijk gebruik van informatie uit het handelsregister apart in rekening brengen en gaat de instantie zich volgens de VVZBI ook met de inhoud en prijsstelling van commerciële diensten op basis van die gegevens bemoeien.

De KvK verwijst als rechtvaardiging voor de nieuwe regels naar zaken als privacy, rechtszekerheid en een eerlijke kostendekking van het register. De VVZBI vindt dat over die belangen wel moet worden nagedacht, maar dat de KvK dat niet op de juiste manier heeft gedaan. Bovendien draaien ook ondernemers op voor de kosten, omdat die door de nieuwe regels geen eigenaar meer zijn van hun eigen data, stelt de branche.

(bron: ANP; foto: Suzy Hazelwood, Pexels)