KVK: flink meer startende ondernemers in bouw en horeca

Het aantal startende ondernemers in de bouw en de horeca is afgelopen maand flink toegenomen.

Volgens de Kamer van Koophandel (KVK), die maandelijks met een trendrapport over het aantal beginnende ondernemers komt, groeide het aantal starters in de bouw met bijna een vijfde in vergelijking met juli 2020. In de horeca gaat het om een toename van 13 procent op jaarbasis.

Het aantal bedrijven in de maand juli nam per saldo met 11.143 toe tot een totaal van bijna 2,2 miljoen. Wel merkt de KVK op dat het aantal starters in juli op jaarbasis met maar 1 procent toenam. Daarmee komt volgens de instantie een periode van stevige groei te einde. Deze aanwas hing samen met de impact van de crisis in met name het tweede kwartaal van vorig jaar, waardoor minder Nederlanders heil zagen in het starten van een onderneming.

Met name in een aantal niet-stedelijk regio’s was sprake van een sterke toename van het aantal starters. Dan gaat het onder meer om Noord-Drenthe, Zuidoost-Friesland, de Veluwe, het zuidoosten van Zuid-Holland en de Gooi- en Vechtstreek. Verder neemt ook het aantal stoppers in vrijwel alle regio’s in Nederland af.

Verder merkt de KVK op dat het aantal faillissementen laag blijft. In vergelijking met een jaar eerder ging het in juli om een daling met 44 procent. Dit heeft volgens de KVK vermoedelijk te maken met de regelingen vanuit het kabinet om ondernemers door de crisis te helpen.

Gerelateerde artikelen