Kroes keurt staatssteun voor exportkredietverzekering goed

Eurocommissaris Neelie Kroes heeft de steunmaatregel voor kortlopende exportkredietverzekeringen goedgekeurd. Deze maatregel was op 1 juli door de regering aangekondigd. TASK (tijdelijke aanvullende staatskredietverzekering) is een regeling van de overheid voor aanvullende kredietverzekering voor ondernemingen die door de crisis onvoldoende dekking kunnen krijgen bij particuliere verzekeraars.

In gevallen waarin de bestaande kredietlimieten zijn verlaagd of waar nieuwe kredietlimieten lager zijn dan het bedrag dat de onderneming nodig heeft, biedt de overheid een herverzekeringsmogelijkheid aan.

Deze is gemaximeerd tot het dubbele van de limiet die door de verzekeraar is afgegeven en kan worden gebruikt voor zowel binnenlandse als buitenlandse handel. De regeling wordt door de Nederlandse kredietverzekeraars uitgevoerd en is nu ook voor de landen binnen de Europese Unie toepasbaar. De goedkeuring is geldig tot eind 2010.

Bron: EVD

Gerelateerde artikelen