Krimpend aantal finance-vacatures

fallback
Hoe ontwikkelt zich de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials in bedrijfseconomische functies op de vakgebieden financial accounting, management accounting en AO/IC functies zoals controller, auditors en finance managers? Welke functies zijn het meest gevraagd, zijn er trends te ontdekken en wat zijn de beweegredenen voor financials om van werkgever te veranderen? Vragen die zowel voor werkgevers als en werknemers actueel zijn in een steeds schaarser wordende arbeidsmarkt. Yacht monitort continu de financiële arbeidsmarkt voor ervaren, hoger opgeleide financials.

Per kwartaal publiceert Yacht de laatste trends en ontwikkelingen. Voor het derde kwartaal valt het volgende op:

– Het aantal finance-vacatures krimpt, maar blijft op een hoog nivo.
– De vraag naar zwaardere financials, zoals finance managers, stijgt met maar liefst 56%
– Het aanbod van zwaardere financials blijft ruim
– Mogelijkheid tot thuiswerken opvallende randvoorwaarde voor zwaardere financials

Na het topjaar 2006 en het eerste kwartaal 2007 kondigt zich in het tweede en derde kwartaal van 2007 een kentering aan in het aantal printvacatures in dag-, week- en vakbladen. Na een lichte krimp in het tweede kwartaal (- 2,7%) zet de daling in het derde kwartaal duidelijk door. Het aantal printvacatures laat in het derde kwartaal een duidelijke krimp zien ten opzichte van dezelfde periode in 2006 (- 17,8%). Absoluut gezien blijft het aantal op een hoog niveau, maar de groei lijkt nu echt op haar retour (bron: Nielsen Media Research, printvacatures).

In het aantal online vacatures tekent zich, met een kleine vertraging, eenzelfde beeld af. Alhoewel de Monsterboard Employment Index Oktober 2007 voor financiële functies nog een aanzienlijke groei laat zien ten opzichte van 2006, kondigt zich in de het derde kwartaal een stagnatie aan. De maand oktober bevestigt deze beweging. Net als bij de printvacatures blijft het absolute niveau behoorlijk hoog.

De daling staat in contrast tot de beweging van de overall index van Monsterboard die nog steeds en stijgende trend laat zien.

Finance managers populairder
Het afnemend aantal printvacatures in het derde kwartaal betreft met name de accountancy functies en de assistant- en business controller. Positieve uitzondering vormen de zwaardere finance functies, zoals finance manager. In 2007 stijgt het aantal finance manager vacatures met maar liefst 56% ten opzichte van de eerste 3 kwartalen in 2006. De business controller blijft in absolute zin de meest gevraagde functie.

Wat beweegt finance managers?
Relatief veel zwaardere financials op zoek naar een andere functie.
Nu de finance mangers meer gevraagd worden dient zich de vraag aan wat finance managers beweegt om van functie te wisselen. Hoe omvangrijk is deze groep en wat vinden ze belangrijk in een nieuwe functie?

Uit arbeidsmarkt gedragsonderzoek afkomstig van de Intelligence Group blijkt dat ruim 13% van de financials met meer dan 10 jaar werkervaring actief op zoek is naar een nieuwe baan, 56% is latent zoekend. Binnen de totale finance doelgroep is “slechts” 11,4% actief zoekend en 58% zoekt latent. De totale omvang van de groep wordt geschat op meer dan 40.000 mensen. De toenemende vraag kan dus nog eenvoudig worden ingevuld met een relatief grote groep die zoekende is.

Wat vinden finance managers belangrijk in de keuze voor een werkgever en wat zijn de kritische succesfactoren?

Deze doelgroep kent een breed oriëntatie gedrag. Zowel vacaturesites, dagbladen als bekenden/eigen netwerk scoren hoog. Op de vierde plaats staan werving & selectiebureau’s. De veronderstelling dat veel zwaardere financials primair via eigen kanalen ander werk zoeken wordt dus niet bevestigd.

Verantwoordelijkheid, uitdaging en inhoud van het werk vormen de belangrijkste drijfveren voor de zwaardere financials. Qua arbeidsvoorwaarden valt, naast de te voorspellen elementen als salaris en pensioen, met name de behoefte aan thuiswerken op. Deze randvoorwaarde staat als tweede op het verlanglijstje van de zwaardere financial.

Gerelateerde artikelen