Kredietinformatie met een groen hart

Het Nederlandse bedrijf Eccentrade lanceert vandaag haar nieuwe website en bijbehorende platform met bedrijfsgegevens. Hier wordt inzicht gegeven in financiële informatie, kredietscore en KVK informatie van bedrijven en behaalde certificaten met betrekking tot duurzaamheid en bedrijfsvoering.

Deze certificaten, bijvoorbeeld ISO 14001 of MVO prestatieladder, worden door een team van data analisten verzameld, verwerkt en toegevoegd aan de dagelijks groeiende internationale database. Bedrijven die over één, of meerdere certificaten beschikken kunnen deze insturen via de website en hiermee hun zichtbaarheid vergroten. Bovendien beloont Eccentrade deze bedrijven met een maand gratis toegang tot het platform en alle beschikbare informatie. 

Voor grote bedrijven is duurzaamheid een belangrijk thema. Vanaf 2017 zullen Europese, beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 werknemers in hun jaarverslag aandacht moeten schenken aan bedrijfsvoering op gebied van milieu, mensenrechten, diversiteitsbeleid en anti-corruptiemaatregelen. De richtlijn 2014/95/EU werd door het Europees Parlement aangenomen met grote meerderheid; 599 tegen 55 stemmen. 

Niet alleen regelgeving maar ook de publieke opinie zorgt er voor dat bedrijven steeds meer aandacht schenken aan duurzaamheid. Uit de maatschappelijk imago monitor van 2016 blijkt dat 49 procent van de 4.400 ondervraagden vindt dat bedrijven op dit moment onvoldoende aandacht schenken aan hun duurzame beleid. Het  duurzaamheidskompas van 2015 onderstreept dit; 30 procent van consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven zich met duurzaamheid bezig houden, tegenover 21 procent in 2011 .

Niet alleen grote corperates, maar ook het midden -en kleinbedrijf is dus gebaat bij een bewuste aanpak. De overheid stelt subsidies beschikbaar voor bijvoorbeeld energiebesparing en het hergebruiken van grondstoffen. Afval produceren wordt duurder en een circulaire economie is niet langer een toekomstdroom maar een realistisch doel. Het merendeel, namelijk 62 procent van het MKB in ons land wil de komende jaren groeien door duurzamer te gaan ondernemen.  Deze bedrijven kunnen klein beginnen, bijvoorbeeld door op één A4 te zetten wat de duurzame doelstellingen zijn, wat hun rol in de keten is en of hun product of dienst ergens in de wereld voor vergroening zorgt.

Eccentrade moedigt alle bedrijven, groot of klein aan om doelen te stellen en kritisch te kijken naar mogelijkheden voor verbetering. Wees transparant en zorg voor voldoende inzicht in alle facetten van de bedrijfsvoering.

Over Eccentrade
De Amsterdamse startup Eccentrade heeft een cloud based platform ontwikkeld zodat bedrijven snel en efficiënt betrouwbare en duurzame partners kunnen vinden. Eccentrade biedt inzicht in de certificering van bedrijven, en daarnaast informatie over kredietscore, KVK gegevens en financiële informatie van meer dan 50 miljoen bedrijven wereldwijd. Op deze manier kan ieder bedrijf op zoek naar gekwalificeerde zakenpartners.