Kredieten + schulden + leningen + vorderingen= global record van 37 biljoen

Leningen, kredieten, schulden en vorderingen in minder ontwikkelde economieën gedaald

Oplopende rente zorgt voor een daling van de groei van wereldwijde schulden en leningen in vergelijking met een jaar geleden. In totaal ligt de kwartaalgroei van schulden, leningen, kredieten en vorderingen 2% lager op jaarbasis. Dat meldt de Internationale Bank of Settlements (BIS) in de statistische kwartaalrapportage.

  • groei bankleningen en schuldbewijzen gedrukt door waardedaling financiële instrumenten
  • verschillen ontwikkelde economieën versus onderontwikkelde economieën 
  • populariteit dollar daalt, euro stijgt licht

In het eerste kwartaal van 2023 jaar stegen de wereldwijd uitstaande vorderingen van banken met 619 miljard dollar waarmee het global total voor het eerst 37 biljoen (3717) dollar bereikte. De uitstaande kredieten en leningen groeiden wereldwijd met 921 miljard dollar. De kwartaalstijging komt vooral voor rekening van een toename van bankleningen en schuldbewijzen. Wel drukte de waardedaling van derivaten en andere financiële instrumenten de groei.

7 % daling in onderontwikkelde economieën

Volgens de onderzoekers steeg de kredietverlening in geavanceerde economieën terwijl die in opkomende markten en ontwikkelingseconomieën met 7 % is gekrompen. Huishoudens in de emerging market and developing economies (EMDE)-landen namen het afgelopen jaar voor 44 miljard dollar aan tegoeden op.

Lees ook: Zorgen over gevolgen dalende bedrijfsfinancieringen in eurozone

Uitstroom deposito’s na bankfaillissement

De spanningen in de banksector –die na de val van twee Amerikaanse banken en de Zwitserse Credit Suisse opliepen– hebben sinds maart een beperkte impact gehad op uitstaande deposito’s, waarbij alleen banken in Zwitserland (20% van het totaal) en het Verenigd Koninkrijk (4%) een substantiële uitstroom moesten melden. De BIS wijst er op dat de financiële autoriteiten in Zwitserland de uitstroom hebben kunnen opvangen met maatregelen.

Dollar minder populair

De liquiditeitsindicatoren van de ‘Bank der Banken’ laten verder zien dat leningen en kredieten in dollars op jaarbasis zijn gekrompen, terwijl die in euro’s is gegroeid. De groei van de kredietverlening en leningen is wel kleiner dan de daling van de kredietverlening in dollars. De BIS bestempelt deze ontwikkelingen ‘in overeenstemming met de stijgende financieringskosten en de kracht van de respectieve valuta’s’.


Managers, especially those working in the finance sector, are bombarded by macroeconomics and financial news from around the world. Since almost all decisions in this increasingly interconnected world depend on both macro and foreign developments, it is important for managers to understand how to integrate this information into a coherent framework. Understand the impact of macroeconomic developments on your organization by joining the challenging Understanding Global Macroeconomics program by Peter De Keyzer.