Kredietcrisis leidt tot latere betalingen in Nederland

De gevolgen van de financiële crisis zijn goed te merken in het bedrijfsleven. Meer dan de helft (53%) van de credit managers ervaart een negatieve invloed van de kredietcrisis op het betaalgedrag van klanten. Door de crisis worden rekeningen gemiddeld twaalf dagen later betaald, waardoor tientallen miljarden euro's aan werkkapitaal stilligt.

Voor de komende tijd verwachten de credit managers geen verbetering: bijna driekwart (73%) denkt dat het betaalgedrag in Nederland verder verslechtert. Dit blijkt uit de zesde Credit Management Trendmeter een onafhankelijk periodiek onderzoek onder credit managers in Nederland.

De onrust op de financiële markten heeft haar weerslag op het credit management in Nederland. Acht op de tien ondervraagden (82%) zegt in het dagelijkse werk iets te merken van de financiële onrust door de kredietcrisis, een significant verschil met een half jaar geleden (66%). Meer dan een derde (36%) van de ondervraagden vindt dat het matig tot slecht is gesteld met de betalingsmoraal in Nederland. Een half jaar geleden was dit nog geen kwart (24%).

Nederlandse creditmanagers (82%) zeggen geregeld tot vaak mee te maken dat betalingstermijnen worden overschreden. Klanten rekken steeds meer de betalingstermijnen op (75%), die ze ook nog eens steeds vaker zelf bepalen (73%). Dit alles zal met name ten koste gaan van het MKB, zo stelt 80% van de ondervraagden.

Werkkapitaal
De gemiddelde betaalvertraging van twaalf dagen zorgt volgens een globale berekening van OnGuard dat er zo’n 34 miljard euro aan werkkapitaal stilligt. “Geld dat niet meteen kan worden gebruikt om lopende kosten zoals salarissen te dekken, maar waarmee ook geen nieuwe investeringen kunnen worden gedaan of eigen rekeningen kunnen worden betaald. Hierdoor kan een domino-effect ontstaan,” stelt Edwin Merk, Sales Director bij OnGuard.

“Met name grote bedrijven kunnen het zich permitteren een rekening pas na lange tijd te betalen waardoor ze werkkapitaal kunnen vasthouden. Vooral de kleinere bedrijven voelen dit. Zij kunnen bijvoorbeeld hun eigen verplichtingen niet nakomen of moeten dure leningen aangaan om de periode dat ze op hun geld wachten te overbruggen. Het MKB is sterk afhankelijk van extern kapitaal en betalingen van klanten. Zij hebben minder reserves en merken als eerste de gevolgen van betalingsuitstel.”

Om toch meer liquiditeit te krijgen, zullen bedrijven de komende tijd extra hun best moeten doen om aan inkomen te komen. Bijna de helft (46%) van de creditmanagers ziet hierin een rol voor de overheid. Zij vinden dat de betalingstermijn moet worden vastgelegd in wet- en regelgeving. OnGuard adviseert niet teveel naar derden te kijken, maar vooral de hand in eigen boezem te steken. “De internationale richtlijnen bleken niet afdoende om de kredietcrisis te voorkomen. Ook bedrijven die door onafhankelijke instanties als ‘financieel gezond’ werden gezien, bleken vatbaar voor de kredietcrisis,” zegt Merk. “Bedrijven doen er goed aan niet meer blind te vertrouwen op de ‘ratings’ van hun klanten, maar er voor te zorgen hun cashflow zelf goed op orde te hebben. Nu de banken hun handen stevig op de knip houden, is het meer dan ooit van belang je debiteurenbeheer op orde te hebben. Eens te meer is het voor de credit manager belangrijk om kort op de bal te spelen.”

Credit Management Trendmeter
De Credit Management Trendmeter is een onderzoek dat twee keer per jaar de trends en ontwikkelingen in kaart brengt op het gebied van credit management. De Credit Management Trendmeter wordt door onderzoeksbureau Blauw Research uitgevoerd in opdracht van OnGuard. Aan dit onderzoek hebben 149 Nederlandse credit managers meegedaan.

Wilt u meer weten over de Credit Management Trendmeter? Bezoek dan standnummer 38 van OnGuard op de 4e Credit Expo en vraag naar Saskia van Oirschot of Edwin Merk.

Gerelateerde artikelen