KPN Telecom levert met BAM NBM Infratechniek en Volker Stevin Telecom een toekomstvast telecommunicatienetwerk voor nieuwbouwlocaties

fallback
BAM NBM Infratechniek BV, Volker Stevin Telecom bv en KPN Telecom gaan gezamenlijk optrekken bij de aanleg en exploitatie van telecommunicatienetwerken. De drie partijen hebben hiervoor een samenwerkingscontract gesloten.

BAM NBM Infratechniek en Volker Stevin Telecom zullen in nieuwbouwlocaties (VINEX en andere grootschalige woningbouwprojecten) aansluitnetwerken aanleggen, beheren en onderhouden. In het kader van de samenwerking wordt een nieuw bedrijf opgericht, genaamd TriLink. KPN Telecom huurt de netwerken van TriLink en verzorgt de uitvoering van de service.

Vier doelstellingen stonden centraal bij het vormgeven van de samenwerking:

  • Invulling geven aan toekomstige ontwikkelingen op het gebied van breedbandige netwerken.
  • Het bieden van een open structuur die toegankelijk is voor alle service providers (zowel KPN als niet-KPN).
  • Een netwerkconcept dat eenvoudig is te beheren en uit te breiden.
  • Financiering door andere, niet traditionele, partijen (BAM NBM Infratechniek en Volker Stevin Telecom).

TriLink zet een eigen en nieuw netwerkontwerp in de markt, dat inspeelt op de toenemende behoefte aan bandbreedte. Glasvezel voldoet aan deze vraag. Nieuwbouwwoningen worden voorzien van een koperaansluiting voor spraak en daarnaast volledig voorbereid op aansluiting van een glasvezel. Met dit netwerk kan KPN Telecom bewoners kosteneffectief, op vraag van de klant en zonder extra graafwerk voorzien van een glasvezelaansluiting (Fiber to the Home).

KPN Telecom zal het netwerk langjarig huren van de twee aandeelhouders van TriLink, te weten BAM NBM Infratechniek en Volker Stevin Telecom.

De gekozen samenwerkingsvorm past bij de strategie van BAM NBM Infratechniek en Volker Stevin Telecom die opteren voor een positie in de waardeketen die verder gaat dan de traditionele rol van de aannemer. Zij willen dit bereiken door het realiseren van projecten in eigen ontwikkeling dan wel door middel van innovatieve contractvormen.

KPN Telecom geeft met dit initiatief invulling aan de strategie, die uitgaat van waardecreatie van het (breedband) aansluitnetwerk door (duurzame) strategische samenwerking met partijen in de waardeketen.

Nog dit jaar zal KPN Telecom in samenwerking met TriLink de eerste 8000 woningen aansluiten op basis van het nieuwe netwerkontwerp.