KPN besturen vanuit een cockpit

Met het nieuwe management-controlsysteem van KPN is het bedrijf klaar voor de toekomst. Bart Meussen, transformatieleider bij KPN Finance, licht toe.

De wereld verandert steeds sneller, de behoefte van klanten ontwikkelt zich en KPN gaat daarin mee. Binnen KPN Finance wordt gewerkt aan een fit for purpose management-controlsysteem. Een systeem waarin de realisatie van de strategie centraal staat en er naast alle hard controls (de techniek van een dergelijk systeem) ook aandacht is voor de effectiviteit van meetings; de manier waarop met elkaar de business wordt gemanaged. De planning- en controlcyclus wordt stap voor stap aangepast, zodat deze niet alleen gericht is op beheersing maar ook ruimte biedt aan innovatie, zonder dat het nodeloos ingewikkeld en kostbaar is. 

Staand vergaderen 

Bij voorkeur wordt er tegenwoordig staand vergaderd, rondom grote digitale schermen waar business intelligence tools bediend worden. ‘Alles met het doel om maximaal op de toekomst gericht te zijn en waardecreatie te ondersteunen’,  zegt Bart Meussen, verantwoordelijk voor Financial Planning and Analyses (FP&A) binnen KPN Finance en daarnaast dus ook voor de transformatie van de finance-functie zoals die in 2016 werd ingezet door CFO Jan Kees de Jager. De hele board, inclusief De Jager, bespreekt op deze manier leading indicators en er wordt gewerkt aan prognoses. Hier, in deze Digital Business Cockpit (DCB) wordt het debat gevoerd, hier worden de besluiten genomen. 

De voordelen van het werken met een nieuw management-controlsysteem bij KPN leert u op de Financial Systems Beurs op 4 oktober. 

Moordende concurrentie

De invoering van het BI-systeem en de DBC’s – het zijn er vijf – maken onderdeel uit van de transformatie van de financiële functie binnen KPN. ‘En die maakt weer deel uit van de algehele transformatie van het bedrijf, zegt Meussen. De ratio achter die (financiële) transformatie is simpel. ‘De wereld verandert steeds sneller, de klanten veranderen en KPN moet mee veranderen’, zegt Meussen. De afgelopen jaren kenmerken zich door vergaande digitalisering en disruptie van hele bedrijfsketens. In veel bedrijfstakken is de concurrentiedruk moordend, zeker in de Nederlandse telecommarkt, met vier ambitieuze aanbieders die moeten dingen om de gunst van de afnemer. 

Agile aanpak

Om relevant te blijven is innoveren van groot belang. Om dit snel te kunnen doen, kiest KPN voor een ‘agile’  aanpak en probeert de organisatie zo in te richten dat snel de juiste producten en diensten aan de juiste klanten kunnen worden aangeboden. Deze flexibiliteit is gestoeld op een noodzakelijke mate van stabiliteit aan de andere kant: simpele processen, een eenvoudig IT-landschap, een heldere organisatiestructuur. ‘Agility needs stability’, constateert Meussen, die aangeeft dat KPN hier de afgelopen jaren aanzienlijke stappen in heeft gemaakt.

Gerelateerde artikelen