KPMG: Startups zoeken samenwerking met grote ondernemingen

Nederlandse startups zoeken in toenemende mate en met veel succes samenwerking met grote ondernemingen. Toegang tot de markt, de noodzakelijke financiering en het netwerk van grote ondernemingen vormen voor jonge bedrijven de belangrijkste redenen om samenwerking te zoeken. Dit blijkt uit het onderzoek New Horizons van KPMG onder bijna 140 Nederlandse startups.

Het onderzoek geeft een beeld van de wijze waarop de bedrijven samenwerken en de factoren die bepalend zijn voor een succesvolle samenwerking. Ruim de helft van de onderzochte bedrijven geeft aan dat samenwerking met een grote onderneming noodzakelijk is en voorkomt dat de startup een mislukking wordt. “Meer dan de helft van de onderzochte bedrijven kent inmiddels een samenwerking met een grote onderneming”, zegt Daniël Horn van KPMG. Horn adviseert startups en corporates over de wijze waarop zij samen kunnen werken. Horn: “En een ruime meerderheid van deze bedrijven, zo’n 70%,  is op dit moment zeer succesvol als gevolg van de samenwerking. Deze startups realiseren nu al rendement op de investeringen of gaan dat de komende twaalf maanden doen.”
 
Formele partnership draagt bij aan succes

Vooral de focus op groei, de manier van voorbereiding en de wijze waarop de governance is ingericht zijn bepalend zijn voor het succes van de samenwerking, zo blijkt uit het onderzoek van KPMG. Horn: “Startups die in hun prille bestaan al rendement maken, zijn in het algemeen sneller in het opzetten van een samenwerking en kennen vaker een formele partnership met de ‘corporate’ dan minder presterende startups. Bij 40% van de samenwerkingsvormen hebben startup en ‘corporate’ duidelijk een aandeel in elkaar, hetzij in de vorm van een joint venture, hetzij in de vorm van een participatie. Ook vinden deze ‘outperforming’ startups sneller een passende markt voor hun producten en diensten. Deze startups slagen er bovendien beter in om de obstakels op weg naar een samenwerking te vermijden en hebben voor zichzelf van tevoren ook concrete doelstellingen geformuleerd. Zij zijn duidelijk op zoek naar partners die net zo geïnteresseerd zijn in het opzetten van een samenwerkingsverband als zij zelf. Daarnaast weegt ook de ervaring van de relatief kleine workforce zwaar. Succesvolle startups brengen in het algemeen meer ervaring in op het gebied van verkoop, technologie en het zaken doen in het algemeen.”
 
Wederzijds commitment essentieel

Ondanks een groot aantal succesverhalen, is het volgens Horn voor startups niet altijd gemakkelijk om daadwerkelijk zaken te kunnen doen met een grote onderneming. Horn: “Trage besluitvorming, cultuurverschillen en het vinden van de juiste persoon om zaken mee te doen, zijn veelvoorkomende hindernissen. Het eerste contact leggen met een geschikt bedrijf lukt startups in het algemeen wel. Het vinden van de juiste persoon binnen de onderneming om zaken mee te doen, is vaak een ander verhaal. Wederzijds commitment is noodzakelijk om de samenwerking echt van de grond te krijgen. En ook voor bedrijven is de zoektocht naar geschikte startups niet gemakkelijk. Alhoewel bijna alle ‘corporates’ samenwerking met startups noodzakelijk achten in het kader van innovatie, weet een beperkt aantal concreet resultaat te boeken. Wat corporates helpt bij een succesvolle samenwerking met startups, is het bepalen van concrete doelstellingen. Bovendien moet van te voren worden vastgesteld binnen welke onderdelen van de organisatie innovatie het meest noodzakelijk is. Zet dus niet zomaar de deuren open voor allerlei nieuwe bedrijfjes, maar bepaal eerst het doel en richt goede processen in. Bovendien is het van belang een mandaat te geven aan een afdeling of een team om daadwerkelijk aan de slag te gaan met startups.”

Gerelateerde artikelen