KPMG: “Nederland in West-Europa meest aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven”

Nederland is van de landen in West-Europa het meest aantrekkelijke land voor buitenlandse bedrijven die zich in dit deel van Europa willen vestigen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Competitive Alternatives' dat KPMG iedere twee jaar verricht naar de bedrijfskosten waarmee startende ondernemingen in verschillende landen te maken krijgen.

Ondernemingen zijn qua kosten het goedkoopst uit in Nederland, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Duitsland is binnen West-Europa het duurste land voor startende bedrijven. Wereldwijd blijkt Japan zijn aantrekkelijkheid voor buitenlandse bedrijven aanzienlijk te hebben vergroot.
 
“Als gevolg van de aanhoudende lage inflatie en de forse waardedaling van de Yen in de afgelopen twee jaar is de concurrentiepositie van Japan vergeleken met 2012 fors verbeterd”, constateert Elbert Waller, International Affairs Executive van KPMG. Waller: “Nederland dankt zijn leidende positie in West-Europa onder meer aan de lage kosten van (kantoor)faciliteiten, de homogene kostenstructuur en specifieke stimuleringsmaatregelen voor bedrijven die actief zijn op het gebied van research & development.”
 
Lage financieringskosten
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de totale kosten die een onderneming moet maken om zich in een land te vestigen vergeleken met 2012 met slechts 1,2% zijn gestegen. Waller: “Door de zeer lage rentestand zijn de financieringskosten voor bedrijven op dit moment zeer laag. Maar ook de arbeidskosten in de onderzochte landen zijn met een gemiddelde van 0,25% maar een fractie toegenomen. Hierdoor worden hogere belastingtarieven in een aantal landen alsmede de gestegen kosten van bijvoorbeeld vrachtvervoer en gas en elektriciteit voor een deel gecompenseerd.”
 
Naast de fiscale kosten zijn per sector onder meer de kosten van energie, transport, telecommunicatie en arbeid onderzocht. Van alle kosten blijven de arbeidskosten de belangrijkste kostenpost. Voor bedrijven die actief zijn in de productiesector bedragen de arbeidskosten gemiddeld 45 tot 60% van de totale kosten en 75 tot 90% in de dienstverlenende sector. Wereldwijd zijn de totale arbeidskosten veruit het laagst in Mexico. Daarnaast kennen ook het Verenigd Koninkrijk, Canada en Italië relatief lage arbeidskosten. Daarnaast vormen de kosten van transport een belangrijke factor. Voor productiebedrijven lopen deze kosten uiteen van 7 tot 24% en blijken Japan, de Verenigde Staten en Duitsland het goedkoopst.
 
Locatiekeuze vitaal voor bedrijven
Internationaal opererende bedrijven, ongeacht hun omvang of branche waarin zij opereren, realiseren zich volgens Waller in toenemende mate dat een juiste locatiekeuze vitaal kan zijn voor succes. Waller: “Om concurrerend te kunnen zijn, zullen bedrijven kritisch moeten kijken naar de diverse kosten waarmee zij te maken krijgen. Het feit dat Nederland goed scoort in de kostenvergelijkingen is dan ook een belangrijk signaal naar buitenlandse bedrijven die juist in deze tijd het accent leggen op kosten als selectiecriterium bij hun locatiekeuze.”
 

Gerelateerde artikelen