KPMG: “Meer hightech bedrijven nodig om concurrentiekracht op peil te houden”

Nederland moet alles in het werk stellen om meer technologiebedrijven aan te trekken. Alleen dan is ons land in staat om op lange termijn de concurrentiekracht van onze op dienstverlening gebaseerde economie in stand te houden.

“In een dergelijke economie wordt de mate van innovatie immers met name bepaald door de vooruitgang die op het gebied van de informatietechnologie wordt gerealiseerd. Dat betekent dus dat wanneer Nederlandse ondernemingen toegang hebben tot de beschikbare technologie zij ook in staat zijn om met de beschikbare technologie sneller te innoveren en meer concurrerend te blijven. Willen deze hightech bedrijven Nederland aandoen, dan is het absoluut noodzakelijk dat Nederland meer investeert in het scheppen van een concurrerend en aantrekkelijk ondernemingsklimaat voor buitenlandse, snelgroeiende technologiebedrijven.”
Dat zegt Elbert Waller, Head of High Growth Markets bij KPMG. Waller: “Deze snelgroeiende, hightech bedrijven zorgen niet alleen voor banen voor de veelal hoogopgeleide werknemers in Nederland, maar hun innovatieve technologieën en kennis worden ook beschikbaar gesteld aan onze diensteneconomie.”
 
Stabiel fiscaal klimaat geeft doorslag
KPMG heeft in kaart gebracht welke overwegingen bij hightech bedrijven een rol spelen bij de keuze van een vestigingsplaats en welke landen en steden de belangrijkste concurrenten van Nederland zijn. 
Waller: “Uit het onderzoek blijkt dat Nederland en Amsterdam in het bijzonder vooral concurrentie te duchten heeft van Londen, Dublin, Barcelona en Zurich als het gaat om de vestiging van een Europees hoofdkantoor van hightech bedrijven. Het Verenigd Koninkrijk is veruit het meest in trek bij deze hightech bedrijven. Voor de ondernemingen blijken vooral de beschikbaarheid van hoog opgeleid personeel en een stabiel fiscaal klimaat de doorslag te geven bij de keuze van de vestigingsplaats. Een bedrijf beschouwt het fiscale klimaat met name als aantrekkelijk wanneer een land in staat is om een hoge mate van stabiliteit te garanderen en de toekomstige fiscale verplichtingen voorspelbaar zijn. Hightech bedrijven die net gestart zijn geven aan dat zij zich minder druk maken om fiscale kwesties en in eerste instantie vooral op zoek zijn naar een locatie die voldoende gekwalificeerd personeel garandeert. De onderzochte bedrijven geven aan dat Nederland weliswaar over voldoende geschikte werknemers beschikt, maar dat wij voor de juiste vaardigheden in hoge mate lijken te vertrouwen op de beschikbaarheid van expats. Daarnaast zou de arbeidsmobiliteit aanzienlijk verbeterd kunnen worden.”
 
Britten bezig met inhaalrace
Hoewel het fiscale klimaat in Nederland bij de onderzochte bedrijven nog altijd in trek is, geven de bedrijven aan dat andere landen bezig zijn met een inhaalrace. Waller: “De uitstekende fiscale concurrentiepositie van Nederland is van groot belang, maar de bedrijven zien andere landen en met name het Verenigd Koninkrijk in hoog tempo hun achterstand op Nederland goed maken in de race het meest aantrekkelijke fiscale klimaat in Europa te bieden voor buitenlandse bedrijven. Nederland moet zich dan ook vooral inzetten om onderwijs en opleiding van hightech werknemers te stimuleren en daarnaast het fiscale vestigingsklimaat voldoende aantrekkelijk te houden.”
Bron: KPMG
__________________________________________________________________________________________________
Met meer dan 350 Finance Directors vindt op donderdag 27 november 2014 het Jaarcongres Finance Transformation plaats in DeFabrique in Utrecht. Laat u inspireren door best practices, rondetafelsessies en diverse presentaties rondom het thema Leading Business Transformation. Meld u aan via Finance-Transformation.nl
__________________________________________________________________________________________________
 
Gerelateerde artikelen