Green Deal maakt recycling tot lucratieve business

Maar de industrie moet er eerst nog flink wat geld inpompen.

De Green Deal zal de markt voor hoogwaardige gerecycled plastic gaan beschermen. De businesscase voor gerecycled plastic wordt dan ook steeds aantrekkelijker. Vooral door de toenemende schaarste en de stijgende prijzen van hoogwaardige gerecyclede kunststoffen.

Dat zegt Tom Hesselink, director bij KPMG’s Global Strategy Group. Nu kunnen deze investeringen niet uit. Dit omdat hoogwaardige gerecycled plastic beperkt verkocht wordt. Qua prijs in het algemeen legt oud plastich het af tegen nieuw plastic.

Maar volgens Hesselink zal de vraag naar hoogwaardig gerecycled plastic sterk toenemen, voorspelt Hesselink. Deskundigen verwachten dat nieuwe plastic producten vanaf 2022 tussen 15 en 30 procent gerecycled materiaal moeten bevatten. Uiterlijk in 2030 moet 55 procent van het plastic verpakkingsafval worden gerecycled.

Bedrijven in de gehele keten voor plastic recycling moeten de komende tijd forse investeringen te doen om aan deze eisen te voldoen, voorziet Hesselink. “De industrie zal flinke stappen en investeringen moeten doen om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving. De aanstaande EC-wetgeving betekent een volledige hervorming van het afvalbeheer, de recycling en de productie van plastic producten.”

Hesselink constateert dat de vraag naar gerecyclede kunststoffen tot nu toe gering was. “Door de relatief lage winstgevendheid van de plastic recycling sector was de kwaliteit van het gerecyclede plastic beperkt en de vraag derhalve ook laag. Met als gevolg een lage winstgevendheid en beperkte mogelijkheden om te investeren in kwaliteitsverbetering.”

Van groot belang voor het realiseren van de EC-doelstellingen is volgens Hesselink dat Europa zijn plastic recyclingsystemen heroverweegt. Hesselink: “Dat geldt met name voor het huishoudelijk afval. De Europese plastic recycling infrastructuur is momenteel vooral gericht op gescheiden ingezamelde plastic verpakkingen. Maar ondanks deze bronscheiding worden in de praktijk aanzienlijke hoeveelheden kunststoffen niet gescheiden en komen ze in het gemengd afval terecht.

Op dit moment wordt gemeentelijk restafval in het algemeen ingezameld door gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijven die het verbranden of storten. Hesselink: “De kosten voor het sorteren en inzamelen van plastic verpakkingsafval worden niet gedekt door de prijs die recyclers bereid zijn te betalen. Dat is ook de reden dat de inzameling en sortering van kunststof verpakkingsafval in het algemeen gefinancierd wordt door EPR-regelingen.”

“Om de beoogde recyclingpercentages van de Europese Commissie te halen, moeten overheden afdwingen dat sortering van restafval wordt gefinancierd door EPR-regelingen. Met voldoende financiering kunnen afvalverbranders op deze manier een winstgevende business case opbouwen en meer investeren in sorteerinstallaties. En ik sluit niet uit dat ze hiermee nog succesvoller worden op het moment dat gesorteerd plastic afval schaars wordt.”