KPMG: Bestuurssamenstelling probleem voor veel bedrijven

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim tweeduizend bestuurders, leidinggevenden en commissarissen van ondernemingen in bijna vijftig landen blijkt dat minder dan 40% op dit moment tevreden is over de samenstelling van het bestuur en de combinatie van vaardigheden en ervaring van de leden. Ruim de helft ziet dan ook ruimte voor aanzienlijke verbeteringen in de samenstelling om de onderneming door de huidige, onzekere tijden heen te leiden.

Het samenstellen van een Raad van Bestuur die in staat is de onderneming te navigeren in een internationale omgeving die almaar volatieler wordt en in hoog tempo verandert, vormt voor veel bedrijven een steeds groter obstakel. Vooral het vinden van voldoende talentvolle bestuurders die passen bij de lange termijn strategie vormt een grote uitdaging. Daarnaast vinden de bedrijven het lastig om bestuurders te vinden die over de vereiste deskundigheid en ondernemingservaring beschikken om adequaat toezicht te kunnen houden en afstand te kunnen nemen van het traditionele denken. Veel bedrijven heroverwegen op dit moment dan ook de wijze waarop zij het bestuur samenstellen.

Talentvolle bestuurders essentieel

De beschikbaarheid van talentvolle bestuurders in de bestuurskamer is van essentieel belang voor het lange termijn-succes van een onderneming”, zegt Tom van der Heijden, partner bij KPMG. Van der Heijden: “Van de onderzochte bestuurders geeft 75% echter aan dat het in lijn brengen van het talent van de bestuursleden met de lange termijn strategie van de onderneming een grote uitdaging vormt voor het bestuur. Zo’n 60% van de bestuurders vindt bovendien dat er een grote behoefte is aan meer verscheidenheid in de achtergrond en de gezichtspunten van de bestuurders.”
 
Grootste obstakels

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de bestuurders het vinden van geschikte kandidaten als het grootste obstakel ervaren bij het samenstellen en in stand houden van een Raad van Bestuur die aan alle hedendaagse eisen voldoet. Bijna 70% ervaart problemen met het vinden van bestuurders met de noodzakelijke ervaring en kennis. Iets meer dan de helft van de onderzochte bestuurders geeft aan dat zij moeite hebben om vast te stellen over welke eigenschappen en talenten het toekomstige bestuur zou moeten beschikken. En ruim 40% ervaart weerstand bij het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur omdat vastgehouden wordt aan de ‘status quo’. Van der Heijden: “Vooral dit laatste obstakel vormt een belangrijke bedreiging om een hogere kwaliteit van bestuur te garanderen.”
 
Kwaliteit in stand houden

Om de kwaliteit van het bestuur in stand te houden beschikken bedrijven over twee belangrijke mechanismen, grondige evaluaties van het bestuur en formele opvolgingsplannen. Van der Heijden: “Ondanks het feit dat bedrijven wereldwijd het belang van een goede opvolging onderkennen om de samenstelling op peil te houden, beschikken de meeste bedrijven niet over een formeel opvolgingsplan. Minder dan 15% geeft aan dat zij een opvolgingsplan hebben dat afgestemd is op de toekomstige behoefte van de onderneming. Daarnaast beschouwt bijna 90% een grondige evaluatie van het bestuur als een belangrijk middel om de kwaliteit van het bestuur in stand te houden. Eén op de drie bestuurders geeft echter aan dat het ontbreken van een grondige evaluatie van de Raad van Bestuur en individuele bestuurders een obstakel vormt. En ook de beperkte mogelijkheid om niet presterende bestuurders uit hun functie te ontheffen, staat een constante hoge kwaliteit van bestuur in de weg.”

• Building a greater board

Gerelateerde artikelen