KPMG: Bedrijven hebben moeite transformatiestrategie vorm te geven

Ondernemingen hebben wereldwijd grote moeite om de noodzakelijke veranderingen binnen de organisatie vorm te geven. Dit blijkt uit de Global Transformation Survey 2016 van KPMG.

Dit internationale onderzoek geeft een beeld van de wijze waarop ruim 1.500 bedrijven in zestien landen omgaan met het noodzakelijke vernieuwings- en veranderingsproces. Niet meer dan de helft van de ondernemingen verwacht op korte termijn voordeel te zullen halen uit de ingezette transformatiestrategie.

Het roer om

Als gevolg van het veranderende gedrag van de klant, de opkomst van disruptieve technologieën, nieuwe regelgeving en internationalisering worden bedrijven in toenemende mate gedwongen het roer volledig om te gooien. Hoewel veel bedrijven zich bewust zijn van de kansen en bedreigingen die op hen afkomen en het proces van transformatie in het algemeen hoog op de agenda staat, komt de daadwerkelijke uitvoering moeizaam tot stand. 
 
Obstakels

“Bedrijven hebben moeite de transformatiestrategie echt vorm te geven”, zegt Erik Schut, managing-partner bij KPMG Management Consulting. Schut: “Dat komt vooral omdat de ondernemingen er onvoldoende in slagen om het gewijzigde gedrag en de veranderende behoeften van hun klanten daadwerkelijk te doorgronden. Daarnaast hebben veel bedrijven moeite om het tempo van alle technologische veranderingen te volgen. En ook het voortdurend veranderende concurrentielandschap vormt een grote uitdaging. Bijna 40% van de onderzochte bedrijven verwacht dan ook dat het bedrijfsmodel op de korte tot middellange termijn ernstig verstoord zal worden. Veel bestuurders ervaren vooral obstakels om de noodzakelijke veranderingen te realiseren. Het roer volledig omgooien zorgt echter niet alleen voor uitdagingen, maar ook voor aanzienlijke kansen. Niet alleen de dynamiek van de markt noodzaakt ondernemingen de bedrijfsvoering drastisch te herzien. Steeds meer bedrijven raken uit de gratie omdat zij de ontwikkelingen niet kunnen volgen. En het ziet er niet naar uit dat het tempo van vernieuwing en veranderingen in de markt, zal afnemen. Voor bedrijven die willen overleven en winstgevend willen blijven, moet innovatie dan ook een voortdurend punt van aandacht zijn. Bedrijven zullen een cultuur moeten scheppen die gericht is op creëren van waarde voor de klant, een cultuur ook waarin werknemers veranderingen omarmen.”
 
Beperkte rol D&A

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat bijna de helft van de bedrijven vindt dat zij niet in staat zijn om de signalen van verandering die zij uit de markt krijgen om te zetten in aansprekende nieuwe inzichten en overtuigende ideeën. En slechts 40% beschouwt het veranderende gedrag, de verwachtingen en de demografie van de klant als de belangrijkste basis voor de transformatiestrategie. Schut: “Nieuwe technologieën, zoals het gebruik van Data & Analytics, kunnen en moeten een belangrijke rol spelen in het transformatieproces. Uit het onderzoek van KPMG blijkt echter dat D&A bij een meerderheid van de bedrijven een beperkte rol speelt. Van de onderzochte ondernemingen ziet minder dan de helft D&A als een belangrijke drijfveer voor het veranderingsproces. Dat betekent dat veel bedrijven het inzicht in klant en concurrentievermogen structureel moeten verbeteren. Alleen dan zullen zij in staat zijn om flexibel met de veranderende omstandigheden om te gaan en het veranderingsproces echt vorm te geven.”

Gerelateerde artikelen