KPMG: Bankmedewerker steeds vaker IT’er

Uit onderzoek dat KPMG ieder jaar verricht onder Nederlandse banken blijkt dat 22% van alle werknemers van de banken op dit moment bij de IT-afdeling werkt. In 2007 was dit nog 12%.

Nederlandse banken groeien steeds verder uit tot IT-bolwerken. Gedreven door de steeds verder gaande digitalisering van processen en de toenemende adoptie van mobiele toepassingen door hun klanten neemt het aantal werknemers met een IT-achtergrond in hoog tempo toe. De noodzaak om het tempo van alle digitale ontwikkelingen te volgen, legt de nodige druk op de IT-systemen van de banken, systemen die vaak door de bedrijven zelf zijn ontwikkeld en relatief verouderd raken. Hoewel deze systemen bij veel banken nog altijd naar tevredenheid werken, overweegt ruim 75% op termijn het bestaande platform te vervangen door software van een externe leverancier.
 
Bestaande IT-systemen weinig kostenefficiënt

“Veel banken zijn bovendien van mening dat de bestaande IT-systemen weinig kostenefficiënt zijn”, zegt Brigitte Beugelaar, partner bij KPMG IT Advisory. Beugelaar: “IT wordt in het algemeen als een flinke kostenpost gezien. Dat komt met name omdat de verouderde systemen vaak op kostbare mainframes draaien. En het aanbrengen van veranderingen is vaak een dure aangelegenheid. De reden waarom banken weinig ruimte hebben voor initiatieven die tot kostenbesparingen leiden, is wellicht het feit dat zij het beschikbare geld bij voorkeur investeren in allerlei tools waar de klant direct iets van merkt. Bovendien moeten zij hun aandacht nog altijd blijven richten op nieuwe regelgeving. Het voldoen aan nieuwe regelgeving slokt een flink deel van de IT-budgetten op, waardoor de noodzakelijke verbeteringen in de belangrijkste bancaire systemen achterwege blijven en het realiseren van nieuwe producten en diensten in het gedrang komt. De banken staan dan ook voor een belangrijk dilemma. Zij moeten de juiste balans zien te vinden tussen enerzijds de noodzaak van het voldoen aan alle wet- en regelgeving en anderzijds de behoefte om nieuwe commerciële activiteiten te ontwikkelen die het toekomstige concurrentievermogen zeker stellen.”
 
Risico’s en fraudes beter beheersen met D&A

Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat het gebruik van Data & Analytics (D&A) bij een meerderheid van de onderzochte banken flink is toegenomen. Ruim 75% investeert in vooruitstrevende analysetechnieken. De meerderheid van deze banken – 90% – gebruikt de nieuwe analyse-instrumenten met name om risico’s en fraudes beter te beheersen. En 80% geeft aan dat geïntegreerde rapportering een belangrijk resultaat van het D&A-programma is. “Het gebruik van D&A is echter nog altijd relatief beperkt als we kijken naar de mogelijkheden van alle data die de banken in huis hebben”, zegt Beugelaar. Beugelaar: “Hoewel we zien dat meer dan 70% van de banken data-analyses gebruikt om de klantbeleving te verbeteren, bevinden de initiatieven zich in het algemeen nog in het beginstadium en is nog weinig concreet resultaat geboekt. De voorzichtige benadering van de banken is wellicht een gevolg van wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. En mogelijk spelen eerdere negatieve reacties van klanten op de aankondiging van de banken om gegevens van klanten commercieel te gaan benutten een rol. Een ander obstakel op weg naar een ondernemingsbrede benadering van D&A is het ontbreken van een uniform model dat alle banken bij het gebruik van data kunnen hanteren. Een dergelijk model helpt de banken bijvoorbeeld bij het maken van een ‘single customer view’, een volledig profiel van de klant gebaseerd op alle data die de bank heeft.”

• KPMG Banking Systems

Gerelateerde artikelen