Korting op de looptijd van de 30%-regeling

Als een naar Nederland uitgezonden werknemer voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling, kan deze regeling voor maximaal tien jaar worden toegekend. Deze periode wordt gekort met perioden van eerdere tewerkstellingen en verblijven van de werknemer in Nederland.

Deze vermindering van de looptijd wordt volgens de wet afgerond op hele kalendermaanden. Onlangs deed rechtbank Haarlem uitspraak over de toepassing van deze kortingsregeling.

Volgens de rechtbank blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de wetgever voor een praktische regeling heeft gekozen. In deze regeling wordt niet met dagen, maar met hele kalendermaanden gekort.

Daarom moet van de werknemer ieder verblijf in Nederland afzonderlijk in aanmerking worden genomen. Een verblijf van korter dan één maand wordt afgerond op een volledige kalendermaand.
 
Ook besliste de rechtbank dat de looptijd van de 30%-regeling slechts met één maand hoeft te worden gekort, als een verblijfsperiode van één maand of korter in twee kalendermaanden valt.

 

Bron: Tax-Update: Tijdschrift Financieel Management ism Deloitte

Gerelateerde artikelen