Kom in actie of verdwijn

Menigeen beweert dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen met technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie, 3D-printing, nanotechnologie en robotisering. Maar om ons heen vindt een enorme versnelling plaats zowel qua wetenschappelijke doorbraken als praktische toepassingen.

Zelfrijdende auto’s, drones, 3D-printers, quantum computers, kunstmatige intelligentie, robots, bio-bobs, slimme medicijnen, big data en blockchain. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van toepassingen die volop in ontwikkeling zijn en onze wereld in rap tempo en voorgoed zullen veranderen. 
Banen zullen deels verdwijnen zoals in de advocatuur, in de accountancy, in de geneeskunde. Nieuwe banen zullen ontstaan, zoals datawetenschappers, materiaaldeskundigen en servicebedrijven voor 3D-printers. Dit zijn allemaal kenmerken van de 4e industriële revolutie waarin we ons bevinden.
Hoogleraar Tjeu Blommaert, Stephan van den Broek en Erik Kolthof schreven er een bij uitgeverij Vakmedianet zojuist verschenen boek over dat als titel heeft Management in Singularity. Singularity is een punt in de nabije toekomst waarop de computer zo intelligent zal zijn als de mens, of meer precies, als de totale mensheid bij elkaar. 
 
Stapsgewijs toekomst bestendig worden
Hoe kan een maatschappij omgaan met dit soort aanstaande veranderingen? Hoe bereiden bedrijven zich voor op dit soort disruptieve veranderingen van de toekomst die steeds sneller op ons af lijkt te komen? Dat deze ontwrichtende veranderingen zullen plaatsvinden is zonneklaar. De vraag is niet of deze veranderingen plaatsvinden, maar wanneer. Daarover gaat het boek Management in Singularity. Het boek geeft inzicht in belangrijke trends & ontwikkelingen en geeft handreikingen voor de eerste cruciale stappen die gezet kunnen zetten als een goede voorbereiding op wat wel wordt genoemd ‘het nieuwe normaal’. Het boek staat vol met voorbeelden, prikkelende vragen, praktische handreikingen en een nieuw management-model om een bedrijf of instelling bewuster en stapsgewijs toekomstbestendiger te maken.
Binnenkort zullen op FM.nl verschillende blogs verschijnen en een interview met Tjeu Blommaert. Bent u benieuwd naar het boek? Hier kunt u het bestellen. 

Gerelateerde artikelen