Klokkenluiders Rijksoverheid beter beschermd

Klokkenluiders bij de Rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. En klokkenluiders die willen procederen tegen hun organisatie krijgen een tegemoetkoming in hun proceskosten.

De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd. De klokkenluider kan voortaan kiezen tussen het openlijk melden in de organisatie of een vertrouwelijke melding bij een vertrouwenspersoon. Ook kan men kiezen voor (externe) melding bij de commissie integriteit overheid.

In de nieuwe regeling wordt duidelijk gemaakt wat wordt verstaan onder (verboden) benadeling als gevolg van een melding. Klokkenluiders die tegen een vermeende benadeling willen procederen, kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de proceskosten.

Als de klokkenluider in het gelijk wordt gesteld, worden bovendien de gemaakte proceskosten (met een plafond) vergoed. De bescherming geldt voortaan ook bij een melding van kleinere zaken of een melding over andere organisaties. Ook ex-ambtenaren kunnen nog gedurende twee jaar na beëindiging van hun werk een melding doen.

Naast deze nieuwe regeling zal op korte termijn een advies- en verwijspunt klokkenluiders voor de markt en overheid worden opgericht. Tevens zal de commissie integriteit overheid in de nabije toekomst vervangen worden door een centraal meldpunt voor integriteitschendingen voor de overheid.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Bron: www.regering.nl

Gerelateerde artikelen