KLM Master Modules Controlling: Startbaan voor Permanente Educatie

Interne educatie voor controllers was iets wat binnen KLM naar een hoger niveau gebracht kon worden, vond Nico Scheeres, toen hij een jaar geleden de functie van Director Planning & Reporting aanvaardde. Het duurde dan ook niet lang voordat de eerste plannen voor de ontwikkeling van KLM Master Modules Controlling op papier werden gezet.

Gedurende de ruim vijftien jaar die Nico Scheeres werkzaam is bij luchtvaartmaatschappij KLM miste hij een intern opleidingsprogramma voor ervaren financieel specialisten / controllers gericht  op Permanente Educatie.

Toen hij vorig jaar aantrad als corporate director Planning & Reporting, stelde hij zichzelf ten doel iets voor de controllersgemeenschap binnen KLM te betekenen. ‘Ik vertelde de corporate controller over mijn ideeen omtrent de Master Modules Controlling en kreeg full support.’

Naast zijn dagelijkse werkzaamheden als corporate controlling, budgetteren en de maandelijkse rapportages aan de directie, houdt Scheeres zich bezig met de ontwikkeling van de interne modules.

‘Controllers die net binnenkomen krijgen gedurende de eerste twee jaar van hun carrièrepad goede begeleiding. Elke maand komt de groep bij elkaar en men laat elkaar verschillende onderdelen van het bedrijf zien.

Elke twee tot drie jaar krijgen controllers binnen KLM een nieuwe functie, zodat iedereen de kans krijgt de verschillende bedrijfsonderdelen als passage, cargo, vliegtuigonderhoud of dochterondernemingen KLM Cityhopper en transavia.com, van dichtbij te leren kennen. De trainingen worden gegeven om de mensen te binden en te boeien, maar zeker ook om zowel de medewerkers als het bedrijf te ontwikkelen.’

KLM Academy
Voor ontwikkeling biedt KLM al geruime tijd het interne scholingsprogramma “KLM Academy. Dit programma is echter gericht op alle disciplines en niet specifiek op financieel specialisten.

Verder bestaan er diverse ontwikkel programma’s, zoals Management Leergang 1 en 2 en andere leiderschapsprogramma’s. Ook deze programma’s zijn niet specifiek gericht op financieel specialisten.

Daarnaast biedt KLM voor net afgestudeerde financieel specialisten het Development Program Finance (DPF). En voor financieel specialisten met ruime ervaring is er de mogelijkheid voor het volgen van externe cursussen op individuele basis.

Sinds september 2007 is dat veranderd. ‘Mijn idee was om een aantal cursussen in huis te halen en het zo goedkoper aan te bieden’, legt Scheeres uit.

Ruim honderd financial controllers bij KLM kunnen nu deelnemen aan een intern opleidingsprogramma, ingevuld door KLM Master Modules Controlling. Het programma is geïnitieerd en ontwikkeld in samenwerking met Alex van Groningen, NCOI Opleidingsgroep, Improfin en Orchard Finance Consultants.

KLM Master Modules Controlling is een programma bestaande uit zeven onafhankelijke modules.
De zeven modules zijn:
1. The new controller
2. Strategic (management) accounting
3. Creative accounting (fraude prevention) + Corporate Governance
4. Business Performance Improvement & Benchmarking
5. Corporate finance & Treasury
6. Already convincing? Improve your Advice Skills!
7. Company- / Investment valuation

Elke module bestaat uit speciaal een geselecteerde leerstof, waarbij theoretisch kader, actieve participatie en case studies centraal staan. Iedere module duurt een dag en wordt gegeven vanuit het ‘dual trainer principle’: een externe docent en een interne trainer (KLM controller op hoog niveau). ‘De controller kan zelf aangeven welke van de modules hij wil volgen. Dat kan varieren van een tot alle zeven trainingen.’

Met het ‘dual trainer principle’ worden twee zaken bewerkstelligd, gaat Scheeres verder. ‘De externe trainer zorgt voor een bestaande professionele module en vermijd hoge ontwikkelingskosten voor KLM. De interne trainer zorgt voor de brug naar KLM specifieke zaken, cultuur en verticale networking. Dit leidt tot een optimale prijs/kwaliteit verhouding.’

Management game
Alle KLM-controllers ontmoeten elkaar jaarlijks op de bedrijfsbrede controllersdag. Dit jaar  introduceerde Scheeres tijdens die controllersdag ‘zijn’ Master Modules Controlling. ‘Dat werd door iedereen heel positief ontvangen. De leegte die ik eerder had ervaren, werd door veel mensen gedeeld. Men was blij dat daar nu iets aan wordt gedaan.’

Deelname aan de modules is niet verplicht, maar wordt vanuit KLM wel op prijs gesteld. ‘Het is uiteraard ook zaak voor de controllers om elk jaar voldoende PE-punten te behalen.’ De luchtvaartmaatschappij draagt daaraan graag haar steentje bij. Om die reden is de inschrijving en deelname aan het programma erg laagdrempelig gehouden.

‘De meeste mensen schrijven zich in voor deelname aan meerdere modules. Het gemiddelde is nu ruim vier modules per deelnemer.’ 
Elke twee maanden worden de modules herhaald. In juni 2008 wordt het cursusprogramma  afgesloten met een management game tijdens een gezamenlijke controllersbijeenkomst.

De KLM Master Modules Controlling staat open voor ruim 100 controllers en financieel specialisten van KLM en KLM dochters. Naast het updaten en vergroten van kennis, skills en attitude zal het programma bijdragen aan de horizontale en verticale networking binnen het KLM controllers apparaat.

Met de introductie van het verplicht verzamelen van PE-punten voor Register Controllers verwacht KLM dat er een explosieve groei zal ontstaan in het volgen van PE cursussen en trainingen. ‘Iedere module uit het programma levert zeven tot acht PE punten op.

KLM bewerkstelligt met dit programma twee additionele zaken: door collectieve inkoop van de modules in combinatie met het gebruik van bestaande in-house trainingsruimten, -faciliteiten en -logistiek wordt een explosieve groei van kosten van aan PE punten gerelateerde cursussen beperkt. Daarnaast bepaalt KLM zelf op voorhand de speerpunten van haar PE punten programma.

‘Al met al is KLM Master Modules Controlling een inspirerend programma dat de financieel specialisten op een zeer verantwoorde wijze een runway for permanent education biedt.’

Naam: Nico Scheeres
Functie: Director Planning & Control
Leeftijd: 43 jaar
Opleiding: Na het VWO ging Scheeres HTS Bouwkunde studeren, gevolgd door een studie Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook volgde hij de post-doctorale opleiding tot register controller.
Carrière: Na zijn studie begonnen bij KLM vastgoed exploitatie, vervolgens de overstap gemaakt naar het buitenland. Gedurende 2 jaar was hij werkzaam als controller West-Afrika vanuit Ghana, gevolgd door 3 jaar controller Noord-Europa vanuit Stockholm en werkte hij 2 jaar als controller Latijns-Amerika vanuit Miami. Vier jaar geleden werd hij controller Europa en keerde hij terug naar Amsterdam. Sinds een jaar is Scheeres Director Planning & Reporting bij de luchtvaartmaatschappij.
Hobby’s: Gezin (2 zoons), judo

Bedrijf: Air France – KLM
Omzet: 23 miljard euro
Aantal medewerkers: 103.050 fte
Aantal fte in financiële functie: ongeveer 250 fte (KLM controlling exclusief Air France)
Belangrijkste issue: Groei en kennisverbreding
Softwarepakket: Infor FMS (Financial Management System) 2.0

 

Gerelateerde artikelen