KLM lost coronalening volledig af aan de staat

Het laatste deel (277 miljoen)van bijna een miljard is overgemaakt.

KLM heeft de lening die het eerder kreeg van de Nederlandse staat om door de coronacrisis te komen volledig afgelost. De maatschappij maakte bekend het laatste deel van 277 miljoen euro naar Den Haag te hebben overgemaakt.

Om KLM door de coronacrisis te loodsen kreeg de maatschappij 3,4 miljard euro steun toegezegd. Daarvan heeft KLM 942 miljoen euro gebruikt. In eerdere tranches betaalde de maatschappij al 311 miljoen en 354 miljoen euro terug. KLM zegt in een verklaring de Nederlandse overheid en banken zeer dankbaar voor de geboden steun gedurende de coronacrisis.

Vanwege de staatssteun was de maatschappij aan strenge voorwaarden gebonden. Eerder werd bekend dat KLM veel meer moet doen om de kosten structureel omlaag te krijgen. Ook moet de maatschappij werk maken van het voorkomen van belastingontduiking door personeel dat in het buitenland woont. Dat kan door de drempel voor woon-werkverkeer te verhogen. Dat stond in een kabinetsbrief over de bevindingen van staatsagent Jeroen Kremers die toeziet op het naleven van de afspraken met KLM als onderdeel van het coronasteunpakket. KLM kan waar nodig nog altijd een beroep doen op steun. Zolang de kredietfaciliteit loopt zal ook Kremers blijven toezien op de gang van zaken bij de maatschappij.

KLM zegt diverse maatregelen te hebben genomen om de kosten omlaag te krijgen. Zo vertrokken er 6000 medewerkers en werden ook andere kosten sterk verlaagd. Met het verdwijnen van de reisbeperkingen en door de stijgende vraag naar vliegtickets heeft KLM eerder dit jaar al twee afbetalingen kunnen doen. Vertrekkend KLM-topman Pieter Elbers spreekt van een kroon op het werk voor alle KLM’ers. Ook zijn opvolger Marjan Rintel, die op 1 juli aan haar nieuwe job begint, spreekt van een belangrijke stap.

In de brief stellen ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Mark Harbers (Infrastructuur) dat KLM ook na het aflossen van de steun gehouden wordt aan de afspraken over financiën, duurzaamheid en leefbaarheid. Dit zou overigens geen onderdeel zijn van de formele afspraken met KLM. Kremers schreef eerder namelijk dat vrijwel alle verplichtingen vervallen zodra de lening is terugbetaald en de garantie op bankleningen is beëindigd. Dat moest uiterlijk eind 2025 zijn, maar gebeurde dus eerder.