Kleinere leveranciers kwetsbaar voor/door langere betaaltermijnen

De aantrekkende economie lijkt in het bedrijfsleven vooralsnog niet te leiden tot een verbetering van het betaalgedrag aan leveranciers uit het MKB.

Bij een onderzoek in opdracht van Betaalme.nu blijkt dat bijna de helft (44 procent) van de ondervraagde mkb’ers te maken hebben gehad met verlengde betaaltermijnen en is aan 45 procent van hen het afgelopen jaar gevraagd om een langere betalingstermijn te accepteren dan wenselijk. Tegelijkertijd krijgt een derde van de ondervraagde leveranciers later betaald dan de afgesproken termijn. Ook zegt 48% dat hen om korting gevraagd is.

Wanneer leveranciers een groot bedrijf als afnemer hebben, is er doorgaans sprake van een onbalans in de machtsverhoudingen. Kleinere leveranciers houden hun grote afnemers graag te vriend, maar intussen zijn ze vaak wel veel kwetsbaarder. Wanneer de facturen van zzp’ers en mkb’ers te laat betaald worden, heeft dat vooral negatieve gevolgen voor hun liquiditeit en mogelijkheden voor groei. Ruim 20 procent van de ondervraagde ondernemers zegt zelfs dat hun bedrijf erdoor kan omvallen.

Geen excuus meer
“De neiging van grote bedrijven om betaaltermijnen te verlengen om hun werkkapitaal te verbeteren, zie je doorgaans in tijden van economische teruggang”, zegt Joost van den Hondel van Betaalme.nu, het initiatief dat grote bedrijven stimuleert om hun leveranciers uit het MKB sneller te betalen. “We zien nog steeds druk op de betaaltermijnen, terwijl de economie nu al enige tijd beter draait. Er zijn geen goede argumenten meer om lang te wachten met betalen. Voor leveranciers uit het MKB is nu daarom een goed moment om zelf bij hun afnemers te beginnen over snellere betaling.”

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat leveranciers mogelijkheden laten liggen om sneller betaald te worden. Zo stuurt de helft van de leveranciers pas een werkweek of langer na levering van hun goederen of diensten een factuur, waardoor hun betaling ook later binnenkomt.

Goedgekeurde factuur is geld waard
Bovendien blijkt dat er nog weinig informatie wordt uitgewisseld over de status van een factuur. Slechts 18 procent van de leveranciers ontvangt een apart bericht dat de factuur is goedgekeurd. “Dat betekent dat de mogelijkheden die goedgekeurde facturen bieden nog voor een groot deel onbenut blijven”, zegt Van den Hondel. 

“Een goedgekeurde factuur is immers geld waard en kan bijvoorbeeld voor financieringen worden gebruikt. Van de ondernemers heeft 55% aangegeven dat ze graag bericht krijgen wanneer hun factuur is goedgekeurd. Dat betekent ook dat 45% misschien niet weet hoe nuttig deze informatie is, bijvoorbeeld voor het zicht op de verwachte kasstroom.”

Een derde van de ondervraagde ondernemers krijgt de facturen later betaald dan de afgesproken betaaltermijn. Als vaakst voorkomende redenen hiervoor geven ze aan dat het gefactureerde bedrag niet klopt, of dat de factuurgegevens (zoals het PO-nummer) niet goed zijn ingevuld. Van den Hondel: “Het is daarom voor leveranciers heel nuttig om te weten wat de status van hun facturen is. Toch neemt 83% van hen pas contact op met hun afnemers als de betalingstermijn reeds is verstreken.”

Vertraging door onenigheid
Onenigheid met de afnemer over de factuur veroorzaakt ook vertraging van de betaling. Van de mkb’ers zegt 33% wel eens te maken te hebben met disputen. De afhandeling daarvan duurt in de meeste gevallen tussen de 10 en 30 dagen. “Dat is een extra reden waarom het voor leveranciers goed is om op de hoogte te zijn van de status van hun factuur”, benadrukt Van den Hondel.

Een efficiënte manier om fouten of disputen te voorkomen, is elektronisch factureren. “Bij elektronisch factureren hoeven de gegevens niet meer handmatig te worden ingevuld. Daardoor verkleint de kans op fouten.” De overheid heeft elektronisch factureren al verplicht gesteld, maar in het bedrijfsleven is dit nog geen gemeengoed. Van den Hondel schat dat ongeveer vijftien procent van de leveranciers uit het MKB nog steeds niet elektronisch kan factureren.

Over Betaalme.nu
Betaalme.nu is een non-commercieel initiatief dat erop is gericht om met MKB aan meer liquiditeit te helpen door kapitaal vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit. Het doel is om binnen vijf jaar met 500 van de grootste bedrijven in Nederland 2,5 miljard aan extra liquiditeit vrij te maken. De grote bedrijven die deelnemen stellen een manifest op waarin ze aangeven hoe ze de verwerking van facturen zodanig inrichten dat hun leveranciers uit het MKB sneller hun geld krijgen. Daarnaast beloven ze om regelmatig over de voortgang te rapporteren. Betaalme.nu, dat in november 2015 is gelanceerd, wordt 

Gerelateerde artikelen