Kleine krimp van de economie is nu officieel

Negatieve groei door minder groei van woningen en infrastructuur.

De Nederlandse economie kromp in het derde kwartaal van dit jaar op kwartaalbasis met 0,2 procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam ook na een tweede berekening tot die conclusie, na een eerste raming in november. De krimp komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in woningen en infrastructuur.

Op jaarbasis groeide de Nederlandse economie wel met 3,1 procent. Ook dat cijfer komt overeen met de eerdere raming. Dat de economie op jaarbasis wel groeide komt volgens het CBS door de coronamaatregelen, die in het derde kwartaal van vorig jaar nog van invloed waren. De groei komt vooral door het handelssaldo, ofwel de export min de import, de consumptie door huishoudens en de investeringen.

De tweede berekening wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening wordt ongeveer 45 dagen na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Na de eerste raming volgen volgens het CBS vaak nog economische cijfers over bijvoorbeeld de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca en de overheid. Vaak leidt dit maar tot kleine aanpassingen.

De stijging van de consumptie van huishoudens is opwaarts bijgesteld naar 0,5 procent. De afname van de investeringen viel iets lager uit, terwijl de daling van de overheidsconsumptie wat hoger uitviel. Per saldo veranderde het groeicijfer niet.

Verder lag de aanwas van banen volgens de nieuwe raming wat lager. Er kwamen niet 59.000, maar 53.000 banen bij. Op jaarbasis steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen met 375.000, en niet met 386.000.

(ANP)