Kennisniveau SBR sterk verbeterd

Steeds meer intermediairs (accountants, administratiekantoren en fiscaal adviseurs) in Nederland weten dat Standard Business Reporting in 2013 het verplichte aangiftekanaal wordt voor de aangiften VpB en IB.

Het kennisniveau over wat SBR inhoudt, is in vergelijking met voorgaande perioden sterk verbeterd: van 76% naar 89%. Ook heeft men steeds beter een beeld welke aangiften nu al met SBR kunnen worden gedaan. Daarnaast heeft men steeds meer kennis over het gebruik van Digipoort en het PKIoverheid services certificaat.

Dit blijkt uit de derde meting die het SBR Programma en de Belastingdienst in september 2012 hebben uitgevoerd onder intermediairs. Deze derde meting maakt onderdeel uit van het onderzoek naar intermediairs over hun kennis van SBR en hoe zij zich oriënteren op de aansluiting op SBR . De eerste meting hiernaar vond plaats in oktober 2011, met een vervolgmeting in maart 2012.

Implementatie
Ten opzichte van de meting van begin 2012 laat deze meting zien dat het aantal intermediairs dat bezig is met SBR , fors is gegroeid. Vier op de tien intermediairs zijn momenteel bezig met de implementatie van SBR , 13% verricht een onderzoek naar de invoering van SBR in hun organisatie en een aantal organisaties werkt al met SBR . Een kwart van de organisaties geeft aan al te beschikken over een PKIoverheid services certificaat.

Intermediairs focussen zich nu vooral op de aangiften IB en VpB vanaf 2013. Als hun software gereed is voor SBR , is een groot deel van de intermediairs van plan om ook de publicatiestukken namens de klant direct vanuit de boekhoud- of rapportagesoftware naar de KvK te sturen. Onder de intermediairs die kredietrapportages aan banken verzorgen, zijn het met name de accountants die zich gaan oriënteren op de SBR -aansluiting voor kredietrapportages.

Houding ten aanzien van SBR
Terwijl ruim de helft van de intermediairs al ‘iets’ met SBR doet in de praktijk, heeft een aantal ook een redelijk kritische houding. De perceptie is dat de voordelen van SBR vooral bij de overheid liggen en niet per definitie bij de intermediairs of ondernemers. Die kritische houding leidt overigens niet tot scepsis: de helft van de intermediairs denkt namelijk dat de invoering van SBR geen uitgesproken negatieve of positieve gevolgen zal hebben voor hun organisatie.

Bron: www.sbr-nl.nl

Zie ook:
5 handvatten om PKIoverheid voor Digipoort en SBR te ontrafelen en 3 veelvoorkomende misvattingen

Gerelateerde artikelen