Kennis en operationele aanpak

De kredietcrisis mag leiden tot minder dealactiviteit. Financiële dienstverlening gaat altijd door. De onafhankelijke adviesorganisatie Boer & Croon zet in op meerdere takken van sport en vaart wel bij de breedte van haar dienstverlening.

Bomen groeiden tot in de hemel. Dat gold zeker voor private equity. Tot begin vorig jaar investeerden private equity-fondsen er lustig op los. Investeringen die in de boeken staan. Ook nu de kredietcrisis in al zijn hevigheid is losgebarsten – voor wie weet hoe lang – en haar sporen nalaat in de waarden van bedrijven.

Van beursgenoteerde bedrijven is de waarde snel zichtbaar, maar voor niet-beursgenoteerde bedrijven is dat een heel ander verhaal. En dat terwijl institutionele beleggers meer dan regelmatig de waarde van hun portefeuilles willen weten. En dus rapporteren private equity-fondsen over de waardes van hun deelnemingen. ‘Die rapportages verzorgen, is één van de vele activiteiten waarmee wij ons bezighouden’, vertelt Arnoud Brink, manager financial advisory bij Boer & Croon. ‘Wij zijn volledig op de hoogte van de actuele accountantsregels en wij gaan uit van de publiekelijk toegankelijke informatie. Maar dat is niet genoeg. Aannames en verschillende scenario’s zorgen voor een complete en complexe analyse.’

Operationeel ‘
Als we alles precies volgens het boekje doen, dan komen niet alle risico’s boven tafel’, vult Maarten Vijverberg, die leiding geeft aan corporate finance bij Boer & Croon, aan. ‘En dus hanteren we door onze hele organisatie een operationele aanpak. Onze werkwijze is gebaseerd op een bundeling van financiële advisering, een operationele pragmatische aanpak en een strategische visie. Dat geldt ook voor ons nieuwe initiatief financial advisory.

’ Echt nieuw is deze dienstverlening niet voor de adviesorganisatie. ‘Wij bedrijven drie takken van sport: consultancy, management en corporate finance. Vier jaar geleden zijn we met het laatstgenoemde gestart. We richtten ons altijd op fusies en overnames, corporate recovery en debt advisory. Financial advisory deden we er altijd gewoon even bij. Nu hebben we daar een aparte dienstverlening van gemaakt’, aldus Vijverberg.

Transactiepraktijk
Een dienstverlening die zich richt op waarderingen, financiële scenario’s en modulering, structurering, waarde- optimalisatie en regulatorisch advies. Zo adviseert Boer & Croon onder meer de Energiekamer van de NMa voor de vaststelling van de vermogenskostenvoet die nodig is voor de marktregulering. Brink: ‘We werken met mensen die veel praktijkkennis hebben opgedaan in de transactiewereld. Bovendien werken wij regelmatig samen met de Erasmus Universiteit om ook een objectief wetenschappelijk oordeel te kunnen vormen. We zijn daardoor in staat een financieel advies uit te brengen, waarbij we een vertaling maken naar strategische keuzes.

’ Volgens Vijverberg waarderen marktpartijen Boer & Croon juist vooral om die inhoudelijke kennis en de brede operationele benadering van vraagstukken. ‘Dat is de kracht van onze organisatie. Klanten weten wat ze aan ons hebben. Bovendien gaat financieel advies altijd door, net als corporate recovery en debt advisory trouwens.’

Gerelateerde artikelen