Kassa! Buy outs hebben een sterk positief effect.

fallback
Een management buy out voegt waarde toe. Aldus Robert Schipper, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). Samen met Ernst & Young deed de NVP onderzoek naar de gevolgen van een mbo.

Voor het onderzoek gaven vijftig Nederlandse ondernemingen, die in de periode van 1999 tot 2002 een buy out meemaakten, aan welke invloed de investering heeft gehad op de ontwikkeling van onder meer hun omzet, strategie, investeringen, uitgaven en werkgelegenheid. Het aantal investeringen in buy outs steeg in de afgelopen tien jaar aanzienlijk. Tussen 1994 en 2003 zagen participatiemaatschappijen hun investeringen in mbo’s stijgen van 67 miljoen tot 578 miljoen euro. Dat is maar liefst 53 procent van hun geïnvesteerd vermogen.

Positief effect
De gemiddelde jaarlijkse winstgroei over drie jaar na een buy out bedraagt maar liefst 9,5 procent. De gemiddelde jaarlijkse omzetgroei steeg van 5,5 procent in het jaar voorafgaand aan de buy out tot 22 procent in het jaar erna. De gemiddelde jaarlijkse omzetgroei over de drie jaar na de buy out bedroeg 13,4 procent. Maar liefst 56 procent van de ondernemingen geeft aan zich sneller te hebben ontwikkeld door de buy out. ‘Deze resultaten bevestigen onmiskenbaar dat buy outs een sterk positief effect hebben op de betrokken ondernemingen en als gevolg daarvan het hoogste rendement genereren’, aldus Robert Schipper, voorzitter van de NVP.

Additionele activiteit
Bijzonder is ook dat een mbo tot gevolg heeft dat er weer additionele activiteit op de fusie- en overnamemarkt wordt ondernomen. Iets meer dan 60 procent van de ondervraagden heeft acquisities gedaan of was betrokken bij fusies of joint ventures sinds de buy out. Meest voorkomend met 56 procent was de overname in eigen land. Ondervraagden konden meerdere antwoorden hierbij geven. In de Europese Unie vond 24 procent van de overnames door mbo-ondernemingen plaats en zelfs 21 procent ondernam de stap naar buiten de EU. Zes procent onderging een nationale fusie en veel mbo’s netwerken ook door joint ventures op te zetten. Twaalf procent nationaal, 6 procent in de EU en 9 procent buiten de EU. De mbo is en blijft zo de aanjager achter de fusie- en overnamemarkt.

Gerelateerde artikelen