Kansen voor Nederlandse export in Polen

De groeiende welvaart in Polen biedt Nederlandse bedrijven veel mogelijkheden als zij zich inspannen om een goed inzicht te krijgen in deze markt en zich willen aanpassen aan de normen van het land. Dat meldt Atradius.

Polen is een belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse bedrijven. De handelsstromen tussen beide landen zijn sterk gegroeid en de waarde hiervan is de afgelopen jaren ruim verdubbeld, van 5,5  naar 12,4 miljard dollar. Nederland exporteert bijna twee keer zo veel naar Polen als Polen naar Nederland. Zo bedroeg de Nederlandse uitvoer van januari tot en met mei 2013 5,5 miljard dollar, terwijl Polen voor 3,1 miljard dollar naar Nederland exporteerde. Polen is een van de snelst groeiende economieën van Europa en is door zijn strategische ligging, politieke stabiliteit en groeiende welvaartsniveau een aantrekkelijke bestemming voor buitenlandse handelspartners.

Exportmogelijkheden

Polen is een belangrijke begunstigde van EU-financiering. De investeringen van de Poolse regering in infrastructuur, het milieu en technologische projecten bieden goede exportmogelijkheden. Bovendien groeit de behoefte van de Poolse consument aan buitenlandse goederen. Online winkelen neemt in Polen een hoge vlucht en met 38 miljoen inwoners biedt dit extra verkoopkanalen voor Nederlandse leveranciers.

Zij moeten er wel rekening mee houden dat het gemiddelde inkomen van Poolse huishoudens lager is dan in West-Europa. Buitenlandse exporteurs kunnen ook winstgevende relaties opbouwen met bedrijven die in de vele Speciale Economische Zones zijn gevestigd en die nu met China en India concurreren als toonaangevende centra voor outsourcing.

Zakendoen in Polen
Een van de belangrijkste aanbevelingen van Atradius voor zakendoen in Polen is dat bedrijven die hun kansen op zakelijk succes in Polen willen vergroten, eerst hun huiswerk doen en zich verdiepen in de zakelijke normen en waarden van het land. Ook wordt het belang van het aanstellen van een lokale vertegenwoordiger om Nederlandse bedrijven te helpen hun weg te vinden in het Poolse rechtssysteem en als tolk op te treden benadrukt.

Verder dienen exporteurs bij het vaststellen van de betalingsvoorwaarden waaraan hun Poolse handelspartners moeten voldoen een zorgvuldige afweging te maken tussen enerzijds betalingszekerheid en anderzijds de noodzaak om concurrerend te zijn. Voor bedrijven die naar Polen willen exporteren zijn tot slot goede waarborgen voor een veilige handel van groot belang.

Bron: Atradius

Gerelateerde artikelen