Kamer wil ontbreken goede boekhouding strafbaar stellen

De Tweede Kamer wil het ontbreken van een fatsoenlijke administratie in een faillissement strafbaar stellen. De Kamer nam vandaag een motie hierover aan van Lilian Helder (PVV) en Sharon Gesthuizen (SP). Die motie werd vorige week al gesteund door Jeroen Recourt (PvdA) en Foort van Oosten (VVD).

In de motie staat dat een onvolledige of onjuiste administratie in een faillissement altijd een indicatie is van onverantwoord ondernemerschap en vaak ook van fraude. De Kamer was het hier mee eens en wil dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie het verwijtbaar of opzettelijk ontbreken van een goede boekhouding strafbaar stelt. Dit om het frauderen met bv’s tegen te gaan.

Aanpak faillissementsfraude
De aanpak om faillissementsfraude tegen te gaan is de afgelopen maanden geregeld onderwerp van discussie in de Tweede Kamer. Zo is er veel gesproken over het computersysteem RADAR. Vorige week nog schreef Opstelten in een brief aan de Kamer dat er in 2012 872 tussentijdse risicomeldingen zijn gegenereerd, waarvan uiteindelijk zestien tot een risicomelding hebben geleid.
__________________________________________________________________________________
Bent u binnenkort betrokken bij een faillissement, sanering of doorstart?
Dan is de tweedaagse cursus Corporate Recovery voor u onmisbaar. Dé cursus over reorganisaties, faillissementen en doorstarts. Deelname levert accountants en controllers 15 PE Punten op. 
Klik hier voor het gehele programma en aanmelden.
__________________________________________________________________________________

De minister ziet een stijgende lijn in het aantal risicomeldingen en verwacht dat er dit jaar meer risicomeldingen worden verstrekt. Ook kondigde de minister in december aan een centraal aandeelhoudersregister op te willen zetten. Dit aandeelhoudersregister zorgt ervoor dat het duidelijk is wie er als aandeelhouder betrokken is bij een bv en een niet-beursgenoteerde nv. Ook is hij voornemens een civielrechtelijk bestuursverbod in te voeren.

Bron: KNB.nl

Gerelateerde artikelen