Kabinet verhoogt maximumvergoeding vaste lasten

Het kabinet verhoogt de maximumbedragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

De TVL-regeling is een regeling die door de coronacrisis in het leven is geroepen. Hiervoor wordt 375 miljoen euro opzijgezet. Bedrijven met minder dan 250 werknemers kunnen nu maximaal 550.000 euro aan vaste lasten vergoed krijgen, in plaats van 330.000. Het maximumbedrag voor grote bedrijven gaat van 400.000 euro naar 600.000 euro per kwartaal. Het gaat om de eerste twee kwartalen van het jaar.

Ook de voorraadvergoeding voor winkeliers die hun deuren moeten sluiten, gaat omhoog, van 200.000 euro in het eerste kwartaal naar 300.000 euro. Deze regeling valt ook onder de TVL.

Vooral over de vergoeding voor grote winkelketens ontstond onrust. Die was volgens de ondernemingen lang niet toereikend. Nu komen grote winkeliers in aanmerking voor maximaal 900.000 euro in het eerste kwartaal, als ze de twee steunmaatregelen combineren. Een team van het ministerie van Economische Zaken gaat met deze bedrijven om tafel om te kijken met welke problemen ze verder kampen.

Het ministerie zegt dat vooral middelgrote bedrijven, “zoals grote horecaondernemingen en winkelketens tot circa vijftig filialen” profiteren van de verruimde TVL.

Het verruimen van de regelingen is niet in strijd met de Europese staatssteunregels. Die zijn in tijden van de coronacrisis versoepeld, omdat vrijwel elk land de knip trekt om ondernemers overeind te houden. Een deel van die extra ruimte wordt gebruikt, maar het kabinet wil nog niet de grenzen opzoeken, omdat ook in de tweede helft van 2021 extra steun waarschijnlijk nodig is.

Toch moet de Europese Commissie zich nog eens buigen over de verruimde TVL. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de regeling uitvoert, zal het aanvullende bedrag via een extra voorschot uitbetalen, zodra Brussel de uitbreiding heeft goedgekeurd.

Gerelateerde artikelen