Kabinet trekt nog eens 3,7 miljard euro uit voor uitbreiding steunpakketten

Kabinet trekt nog eens 3,7 miljard euro uit voor uitbreiding steunpakketten
Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor steunmaatregelen tijdens de coronacrisis.

Dat hebben ministers Wopke Hoekstra, Wouter Koolmees en Eric Wiebes bekendgemaakt tijdens een persconferentie op woensdagochtend. Het geld wordt vooral bestemd voor een verhoging van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor bedrijven met flinke omzetverliezen.

De TVL wordt voor zwaar getroffen bedrijven verhoogd van 50 naar 70 procent van het omzetverlies. Dit geldt zowel voor het huidige kwartaal als het eerste kwartaal van 2021. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld horecazaken en bedrijven in de evenementensector. Voor bedrijven die minder zwaar getroffen zijn, blijft het vergoedingspercentage van 50 procent gelden. De TVL is bestemd voor vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen

Mensen die ondanks de bestaande regelingen – in de woorden van Koolmees (Sociale Zaken) – ’tussen wal en schip dreigen te vallen’ kunnen straks bij gemeenten terecht voor hulp om hun huur of hypotheek te blijven betalen. Deze nieuwe Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is vooral bestemd voor zelfstandigen in nood en werknemers die in quarantaine moeten. Hiervoor zet het kabinet 130 miljoen euro klaar voor de eerste helft van volgend jaar. Verwacht wordt dat de regeling vanaf 1 februari gaat lopen.

Tot slot gaat de voucherkredietregeling van start. Dat betekent dat reisorganisaties geholpen zullen worden bij de terugbetaling van vouchers die consumenten hebben aangenomen toen hun pakketreis niet doorging. Minister van Economische Zaken Eric Wiebes (VVD) stelde dat ‘we blijven doen wat nodig is om schade voor ondernemers en werknemers te beperken’. Volgens hem is ‘een stevig vangnet vanuit de overheid’ in deze ‘uitzonderlijke tijden’ noodzakelijk.

De eerder voorgenomen versobering van de steunmaatregelen is voorlopig van tafel. In elk geval tot 1 april 2021, beloofde Koolmees. Dat betekent dat de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) in het eerste kwartaal van 2021 er hetzelfde uit zal zien als in het vierde kwartaal van 2020. Aanvankelijk was het kabinet van plan deze loonsubsidie na de jaarwisseling af te bouwen. Verder wordt de zogenoemde seizoensmodule voor de evenementenbranche die nu al geldt, in 2021 voortgezet om bedrijven in deze sector tegemoet te komen. Hierdoor kunnen evenementenbedrijven die afhankelijk zijn van het seizoen, toch aanspraak maken op de TVL.

Tot dusver heeft het kabinet 33,7 miljard euro opzij gezet voor ondersteunende maatregelen. De 3,7 miljard komt hier dus bovenop. Met als uiteindelijke doel dat de Nederlandse economie weer het ‘groeipad’ kan hervinden, aldus Hoekstra (Financiën).

Gerelateerde artikelen