Kabinet schetst contouren UBO-register

Het register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (UBO's) wordt als openbaar register ingesteld. Dit schrijft minister Dijsselbloem van Financiën mede namens minister Van der Steur van V&J en minister Kamp van EZ in een brief aan de Tweede Kamer.

Met deze brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de contouren die de ministers in gedachten hebben voor het Nederlandse zogenoemde UBO-register.

De ministers schrijven onder meer: “Accurate en actuele informatie over uiteindelijk belanghebbenden is een belangrijke factor bij het opsporen van criminelen, die hun identiteit achter vennootschappen en andere juridische entiteiten kunnen verbergen. Door deze informatie meer transparant te maken kan misbruik van vennootschappen en andere juridische entiteiten beter worden tegen gegaan. Om die reden is in de vierde Europese anti-witwasrichtlijn afgesproken dat alle EU lidstaten uiterlijk op 26 juni 2017 een centraal UBO-register instellen. Wij onderschrijven het nut en de noodzaak om gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering te voorkomen en zijn van mening dat een Nederlands UBO-register hieraan een waardevolle bijdrage zal leveren.”

De richtlijn geeft op hoofdlijnen de eisen waaraan een centraal UBO-register minimaal moet voldoen. Een verdere uitwerking daarvan dient op nationaal niveau plaats te vinden. Deze uitwerking betreft onder meer:
1. de entiteiten van welke de UBO’s moeten worden geregistreerd;
2. de personen / entiteiten die toegang krijgen tot het register;
3. de personen / entiteiten die informatie aanleveren aan het UBO-register;
4. welke informatie over een UBO wordt verstrekt;
5. het beheer van het UBO-register.
 
• Brief over contouren UBO-register

Gerelateerde artikelen