Jordy Steehouwer (Master in Finance): ‘Toen ik wegging was er een goed draaiende organisatie met een inzichtelijke financiële administratie’

"Masters in Finance geeft u graag meer inzicht in het projectresultaat van haar mensen, het portret van Jordy is de derde in rij." Maak kennis met Jordy, Master in Finance. ?
Jordy Steehouwer is op dit moment interim financieel vakspecialist bij CNV Connectief. Binnen deze fuserende organisatie verzorgt hij onder meer de jaarrekening van de oude organisatie en maakt hij de beginbalans van de fusieadministratie. Maak kennis met Jordy, Master in Finance. 
 
Biografie Jordy
Jordy Steehouwer is als interim financieel professional in vaste dienst bij Masters in Finance en op dit moment bij CNV vooral bezig met accounting- en reportingopdrachten. Op termijn wil hij via de bestuurlijke informatievoorziening doorgroeien naar een bestuurdersfunctie. Hij volgde de opleiding BSc Accountancy aan Nyenrode, gevolgd door een MSc Controlling waarvoor hij nu de scriptie schrijft. Jordy woont samen met zijn vriendin en is een fervent sporter: korfbal (aanvoerder van het eerste team), wielrennen en skiën. In het verleden was hij bestuurslid van zijn korfbalvereniging en lid van de raad van toezicht van Octocare, een stichting die kinderen met een beperking, stoornis of ontwikkelingsachterstand ondersteunt.  
 
 
Proactief zijn
“Door mijn achtergrond in de accountancy hoor en zie ik veel en ik ben van nature geïnteresseerd in alles wat er om mij heen gebeurt. Daardoor krijg ik vaak teruggekoppeld dat ik zaken snel op de juiste waarde inschat en interpreteer. Ik kan in korte tijd de kern van het probleem benoemen en gericht oplossingen aandragen. Als voorbeeld: samen met een collega van Masters in Finance heb ik voor een nieuwe BV van een bestaande holdingmaatschappij alle operationele processen ingericht en daar alle operationele en boekhoudkundige systemen op aangesloten. Is dat proactief? Ja, want er was helemaal niets en er moest snel iets komen. Resultaat: toen ik wegging was er een goed draaiende organisatie met uitgeschreven processen, een goed functionerende boekhouding en een inzichtelijke financiële administratie. Daar krijg ik energie van!”  
Tijdwinst door één rapportage
“Een ander voorbeeld van mijn resultaatgerichte aanpak speelde op de afdeling internal reporting van een opdrachtgever. Tijdens besprekingen van de maandcijfers met de managers viel het me op dat de helft van de cijfers niet besproken werd. Ik heb gevraagd en uitgezocht wat voor cijfers dat waren en waarom dit niet aan de orde kwam in de maandbesprekingen. Dat bleken gegevens over o.a. ziekteverzuim en salesplanning te zijn. In samenspraak heb ik van de verschillende rapportages één rapportage gemaakt. Deze kon daardoor twee werkdagen eerder dan normaal worden opgeleverd. Pure tijdwinst dus.”   

 
Bewuste keuze voor Masters in Finance 
“Mijn vorige werkgever heb ik verlaten om een nieuwe stap in mijn ontwikkeling te kunnen maken. Ik ben toen geswitcht van accountancy naar controlling om mijn werkervaring te verbreden. Collega’s van mijn opleiding vroegen of detachering niets voor mij was aangezien ik van afwisseling en snelle tussensprints hou. Nu zijn er nogal wat detacheerders op de markt. Wat mij aansprak  bij Masters in Finance was de persoonlijke benadering, de intieme sfeer en de laagdrempeligheid. Wat voor mij doorslaggevend was is dat Masters in Finance op zoek is naar allrounders en daar graag in investeert door opleidingen en opdrachten binnen verschillende branches.” 
Zo snel mogelijk manoeuvreren 
“Je komt binnen om een probleem op te lossen maar achter dat probleem schuilt vaak een andere uitdaging. Je bekijkt het en bespreekt het, analyseert het en draagt er een oplossing voor aan. Daarbij moet je de opdrachtgever ontzien, zelfstandig stappen zetten en zo min mogelijk het reguliere proces verstoren. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je meer moet kunnen dan alleen de oorspronkelijke opdracht uitvoeren. Dus gebruik je de tools die je hebt: je analytische skills om de processen te doorgronden. Je soft skills om met mensen in gesprek te gaan. Je moet je altijd aanpassen en aanvoelen wat de normen en waarden zijn en zo snel mogelijk manoeuvreren.” 
Groeiend zelfinzicht
“Voordat je aan een opdracht begint heb je een bepaalde insteek en je denkt: ‘dit is er aan de hand, zo ga ik het doen.’ Maar zodra je met mensen in gesprek raakt, kan het zijn dat je van gedachten verandert. Door je ervaring merk je dat je in staat bent om meer waarde toe te kunnen voegen aan een opdracht waardoor je deze beter kunt volbrengen. Het is dus belangrijk om goed naar de mensen om je heen te luisteren, de meningen en verhalen te absorberen en vervolgens de juiste keuzes te maken.” 
Advies aan opdrachtgevers
“Zorg ervoor dat de managementinformatie gemaakt wordt vanuit de behoefte van het management. Vaak worden rapportages gemaakt op basis van de aanwezige, makkelijk rapporteerbare informatie. Daardoor blijft de werkelijke managementinformatie nogal eens onbehandeld. Neem de ziekteverzuimcijfers. Als deze in de rapportages zijn opgenomen is men geneigd hier naar te kijken en erop te gaan sturen zodra deze bovengemiddeld worden. Als er vanuit het businessmodel geen risico bij het ziekteverzuimpercentage ligt maar wel op een ander aspect waarvan de cijfers niet makkelijk beschikbaar zijn, dan zal dat laatste aspect onbelicht blijven. Er wordt dan energie verspild aan de verkeerde zaken. Opdrachtgevers zouden daar scherper op moeten letten.”
MIF Maak kennis met Masters in Finance Wij streven ernaar om het beste en meest transparante financiële detacherings- en interimbureau van Nederland te zijn. De meeste interimposities vullen wij met ‘eigen’ Masters in Finance in. We zijn in staat om zeer snel – vaak binnen 24 uur – een geschikte kandidaat voor te dragen. U krijgt altijd de juiste interim-finance professional voor een eerlijke prijs. Transparantie is één van onze merkbeloften en dit vind je onder andere terug in ons open calculatiemodel. Nieuwsgierig hiernaar of naar het profiel van één van mijn collega’s? Kijk op: http://mif.nl
Gerelateerde artikelen