Jongeren minder moeite met op de pof leven

Sociale druk zorgt voor onverstandig uitgavenpatroon. 24 procent onder ouders voelt sociale druk om spullen voor hun kinderen te kopen die ze zich niet kun

Sociale druk zorgt voor onverstandige aankopen. Vooral ouders (24%) voelen de sociale druk om iets voor hun kinderen te kopen wat ze zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. Het gaat dan vooral om spullen als schoenen, merkkleding, fietsen en mobiele telefoons. Ook social media speelt een rol bij koopgedrag. 23% van alle Nederlanders vindt dat hierdoor druk ontstaat om meer te consumeren dan verstandig is. Dit raakt jongeren meer. 41% van hen ervaart druk door social media om meer te consumeren. Zij houden er ook een andere kijk op consumeren op na dan hun ouders. 20% van hen jongeren (18-24 jaar) vindt het prima spullen op krediet te kopen terwijl dit gemiddeld 14% is.

Intrum Justitia doet jaarlijks onderzoek naar consumenten betaalgedrag in Europa. Het Consumer Payment Report 2017 is vandaag gepubliceerd.

Ouders hebben moeite met financiële opvoeding
Een goede basis voor inzicht in financiën begint thuis. Ouders hebben hier moeite mee. Zo geven ze toe aan sociale druk voor te grote uitgaven. Maar ouders vinden ook dat school een grote verantwoordelijkheid in de financiële opvoeding (44%). Een grote meerderheid, 70%, vindt dat kinderen op school in het algemeen meer zouden moeten leren over huishoudconsumptie en financiën.

Rick Terra, managing director: “Een goede financiële opvoeding begint thuis. Jongeren zijn én gevoeliger voor sociale druk én lenen makkelijker geld om spullen te kopen. Maar erger nog, ze krijgen het verkeerde voorbeeld vanuit huis mee. Als ouders onder druk aankopen doen en boven hun stand leven, zeggen ze eigenlijk dat dit oké is. Kinderen horen thuis de basis geleerd te krijgen over huishoudgeld. Zijn jongeren eenmaal gewend boven hun stand te leven en gevoelig voor sociale druk, ligt het gevaar van schulden om de hoek. We kunnen schulden helpen voorkomen door kinderen al vroeg in financiën op te voeden.”

Jongeren hebben andere kijk op financiën
Een derde van de jongeren vindt dat ze niet genoeg geld hebben voor een waardig bestaan. Tegelijkertijd denkt bijna de helft dat ze het beter hebben dan hun ouders en twee derde denkt dat hun kinderen het slechter zullen hebben dan zijzelf. Op de pof leven is vrij normaal onder jongeren. 20% vindt het oké om spullen op krediet te kopen. Ook vakanties worden op die manier betaald. Jongeren geven ook vaker dan gemiddeld aan dat ze hun financiën niet op orde hebben, 16% versus 12%.

Gerelateerde artikelen