Jongere leidinggevenden optimistischer dan oudere over economisch herstel

Over het algemeen hebben leidinggevenden een neutrale visie over het economisch herstel van ons land. 44% van de managers blijkt niet pessimistisch, maar ook niet optimistisch over de toekomst van de Nederlands economie. Jongere leidinggevenden blijken wel vaker optimistischer te zijn dan hun oudere collega's (34% vs. 16%).

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 500 leidinggevenden in Nederland dat is uitgevoerd in opdracht van Big Improvement Day, een jaarlijks terugkerend event dat de ‘BV Nederland’ helpt te verbeteren.

Het merendeel van de bevraagde leidinggevenden (71%), zowel werkzaam in het bedrijfsleven als bij de overheid, geeft aan dat positief nieuws over groei van de economie, koopkracht en arbeidsmarkt hen optimistischer zou stemmen over de toekomst van ons land. Ook een blijk van meer wederzijds vertrouwen tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en consumenten, en minder bezuinigingen van de overheid zou een positief effect hebben op de visie van managers op de Nederlandse economie (respectievelijk 48% en 34%). Tevens stellen diverse leidinggevenden dat wanneer de negatieve berichtgeving in de media vermindert, men vanzelf meer vertrouwen krijgt.

Mannelijke leidinggevenden optimistischer door innovaties en vertrouwen Positief nieuws over innovaties maakt de mannelijke respondenten optimistischer over het economisch herstel dan vrouwelijke respondenten (24% vs. 14%). Ook waar het gaat om positief nieuws over vertrouwen in elkaar maakt het mannelijke leidinggevenden optimistischer dan vrouwelijke (50% vs. 44%). 29% van de ondervraagde vrouwelijke leidinggevenden blijkt daarentegen optimistischer te worden naarmate er meer berichtgeving is over betere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en consumenten (29% vs. 25%).

Verbetering BV Nederland
Om de toekomst van de ‘BV Nederland’ te verbeteren en een positiviteit te laten klinken, wordt jaarlijks de Big Improvement Day (BID) georganiseerd. Tijdens dit evenement komen huidige en toekomstige beslissers van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven samen. De dag staat in het teken van inspirerende ontmoetingen, vernieuwende inzichten en grensoverschrijdende samenwerkingen met als doel ons land een positieve impuls te geven op het gebied van duurzaamheid, ondernemerschap, educatie en leiderschap. De zesde editie van Big Improvement Day vindt plaats op dinsdag 15 januari 2013 uur in de Amsterdam RAI.

Bron: Big Improvement Day

Gerelateerde artikelen