Jeroen Dijst benoemd tot CRO SNS Bank

Jeroen Dijst is per 1 augustus 2016 benoemd tot statutair lid van de directie van SNS Bank in de functie van Chief Risk Officer (CRO). De benoeming, voor e

Jeroen Dijst volgt Martijn Wissels op, wiens benoemingstermijn op 1 november 2016 afloopt. Martijn Wissels werd in november 2013 benoemd tot Directeur Risk Management van SNS REAAL. Op 1 juli 2014 werd hij tevens benoemd tot lid van de statutaire directie van SNS Bank in de functie van CRO.

Vanwege ziekte van Martijn Wissels werd deze functie vanaf 1 september 2015 waargenomen door Jeroen Dijst. Nu Dijst per 1 augustus als statutair directeur wordt benoemd, treedt Wissels per diezelfde datum terug.