Jarenlange daling tarieven inkomstenbelasting komt ten einde

Er komt een eind aan de wereldwijde daling van de inkomstenbelastingpercentages van de afgelopen zeven jaar nu regeringen nieuwe financieringsbronnen nodig hebben voor hun budgettaire en stimuleringsuitgaven. Dat meldt KPMG.

Deze verandering heeft ingrijpende gevolgen voor de wereldwijde arbeidsmobiliteit in het algemeen en de uitzending van werknemers naar het buitenland (expatriates) in het bijzonder. Uit internationaal onderzoek van KPMG blijkt dat het inkomstenbelastingpercentage voor topinkomens dit jaar wereldwijd met 0,3 procent is gedaald, van 29,2% in 2008 naar 28,9% in 2009.

“Het zal de laatste daling blijken te zijn, want een aantal landen gaat de inkomstenbelastingtarieven voor topinkomens fors verhogen”, zegt Robert van de der Jagt van KPMG Meijburg & Co. “In het huidige economische klimaat, waarin landen worden geconfronteerd met toenemende begrotingstekorten en problemen om de financiering van diverse economische stimuleringspakketten rond te krijgen, lijkt dit echter een logische stap.”  

Het onderzoek van KPMG laat over de afgelopen zeven jaar een algemene daling zien van de inkomstenbelastingpercentages voor topinkomens. Er zijn volgens Van der Jagt echter indicaties voor een trendbreuk in 2010.

Van der Jagt: “In een aantal EU-landen en in het bijzonder Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden voorstellen gedaan om de belastingtarieven voor topinkomens te verhogen. In het Verenigd Koninkrijk bestaan plannen om het toptarief te verhogen van 40 tot 50% voor inkomens vanaf 150.000 pond. Burgers in de Europese Unie blijken wereldwijd nog steeds het hoogste percentage aan inkomstenbelasting te betalen.”

“Door de introductie van vlaktaks in een aantal Oost-Europese landen, waaronder Letland en Polen die hun hoogste belastingtarieven voor 2009 hebben verlaagd naar 23 respectievelijk 32%, is het gemiddelde percentage gedaald van 41,1 in 2003 naar 36% in 2009. Als gekeken wordt naar het totale percentage dat wordt afgetrokken voor inkomstenbelasting en sociale zekerheid dan heeft Denemarken met 62,3% het hoogste inkomstenbelastingpercentage. In de Asia-Pacific-regio heeft Japan met 50% het hoogste percentage. In Latijns-Amerika is het percentage het hoogst in Chili, namelijk 40%.”

“Als HR-professionals gevraagd worden om de kosten van het uitzenden van expatriates te herzien, vormen belastingtarieven een belangrijke overweging bij de besluitvorming over de plek waar de medewerker uiteindelijk naar toe wordt gestuurd”, weet Van der Jagt.  

“Degenen die worden overgeplaatst moeten zich ook bewust zijn van de vraag hoe de verschillende belastingen zullen uitwerken op hun inkomen in hun eigen land en in het land waar ze gaan werken. Grootverdieners bezitten over het algemeen het talent en de kwalificaties die hen in staat stellen te vertrekken naar landen met lage belastingtarieven en met een behoefte aan kenniswerkers. Daarom zou een verschuiving in inkomstenbelastingpercentages van grote invloed kunnen zijn op wereldwijde trends in de arbeidsmobiliteit.”

Gerelateerde artikelen